Río Blanco: Justicia que no llega/Wachten op rechtvaardigheid


Donderdag, 4 maart 2010, gaf CooperAcción samen met Oxfam America een persconferentie in Lima over Rio Blanco. Op de conferentie waren er heel wat instellingen en media present die de boodschap in hun netwerken verder verspreid hebben.

Onder het modererende oog van José de Echave C. van CooperAcción (foto midden), gaven drie mensen een uiteenzetting over de heersende onrechtvaardigheid in de Rio Blanco case, belicht vanuit drie verschillende perspectieven:

  • David Velazco, directeur van Fedepaz (foto uiterst rechts) besprak de juridische geschiedenis van de aanwezigheid van Rio Blanco Copper S.A. (voorheen Minera Majaz S.A.);
  • Ronald Gamarra, uitvoerend secretaris van het nationaal mensenrechtencomité, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (foto uiterst links) ging in op de verschillende mensenrechtenschendingen die plaatsgevonden hebben n.a.v. de Rio Blanco case, hoe in vele gevallen er geen gerechtigheid geschiedt en sommige slachtoffers moeten leven met het feit dat hun folteraars ongestraft rondlopen [belangrijk in deze context is dat geen van de aanwezige organisaties, noch CATAPA, geweld goedkeurt - niet van overheidswege, noch van de getroffen gemeenschappen: iedereen zijn of haar mensenrechten moeten gerespecteerd worden];
  • Keith Slack, directeur van het globale programma extractieve industrieën (foto tweede van links) gaf een presentatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen in de ontginningsindustrie, waarin hij liet zien dat de meest aangegeven mensenrechtenschendingen in bedrijfscontext uit deze sector komen (28%) en dat Latijns-Amerika tot de top 3 behoort qua aantal meldingen.
  • De presentaties van Gamarra en Slack kan je terugvinden in CATAPA's e-bib. 

Verder werden er op de conferentie ook nog twee video's van Oxfam America getoond, in het kader van hun campagne 'Right to know, Right to decide':