Cases

De zuidwerking van CATAPA volgt de evoluties in Zuid-Amerika omtrent mijnbouw op. Via uitwisselingen en goed contact met lokale partners ondersteunen we boerengemeenschappen die bedreigd worden door mijnbouwmultinationals in onze partnerlanden Bolivia, Colombia, Peru en Guatemala.

Sinds enkele jaren volgt CATAPA ook een aantal open pit-mijnbouwcases binnen Europa op, momenteel vooral in Griekenland en Roemenië.