Second Life @School is een nieuw educatief project voor het secundair onderwijs waarin leerlingen kennis maken met  de wereldwijde grondstoffenproblematiek. Het daagt leerkrachten uit om samen met hun leerlingen creatieve toepassingen en alternatieven te bedenken voor vergeten, kapotte of uit de mode geraakte spullen. Meer op www.second-life.be.

Tijdens de academische week van dit jaar (van 23 februari tot 8 maart) hebben gastsprekers Nancy Fuentes León uit Peru en Roxana Pencea en Tudor Bradatan uit Roemenië in een reeks lezingen en evenementen hun ervaringen en kennis gedeeld. Over deze evenementen en lezingen hebben we een kort verslag gemaakt.

De ontginning van metalen, mineralen en petroleum en gas raakt zowat alle grote thema’s van de Noord-Zuidproblematiek zoals milieuvervuiling, klimaatproblematiek, waterschaarste, ontbossing, conflicten, corruptie, arbeidsomstandigheden, internationaal (afdwingbaar) recht, deregulering, schuldenlast en democratisering.

Second Life@School daagt leerkrachten en leerlingen uit
Speakers Tour 23 februari - 8 maart
Uitgedaagd door grondstoffenschaarste

Een onderzoek van ... werden wereldwijd naar schatting 3,4 miljoen mensen ontheemd in de context van grootschalige projecten die gefinancierd worden door de Wereldbank. In het onderzoek wordt de casus van Minas Conga, het mega-mijnbouwproject van Yanacocha in Cajamarca, Perú, uitgelicht.

Onderzoek door Sasha Chavkin, Ben Hallman, Michael Hudson, Cécile Shilis-Gallego, Shane Shifflett en Kristof Clerix.

Sargentini: “Tijdens de plenaire stemming in mei hebben we een nieuwe kans om de wet verder aan te scherpen en om ervoor te zorgen dat de verplichtingen gelden voor alle bedrijven.”

José De Echave, ex ministro de medio ambiente en Perú y actualmente colaborador de la ONG Cooperacción, reflexiona sobre el concepto de 'licencia social' en el discurso de varias voces en el actual debate sobre el papel de la gran minería en el país. Como indica el autor, urge hacer unas precisiones acerca del concepto.