90 dagen noodverklaring in Bambamarca-Hualgayoc

In de provincie Bambamarca-Hualgayoc (Cajamarca) in Peru heeft het Ministerie van Milieu (Minam) voor 90 dagen de noodverklaring voor de rivieren Tingo-Maygasbamba, Hualgayoc-Arascorgue en Perlamayo goedgekeurd. Dit korte termijn actieplan houdt in dat men nauw zal toezien op de waterkwaliteit en menselijke gezondheid. De reden hiervoor is het risico op blootstelling aan zware metalen via gecontamineerd water.

 GORE Cajamarca - Minam

Rijk aan reserves, arm aan medestanders

Bambamarca is een regio die rijk is aan minerale reserves en veel mogelijkheden tot mijnbouw biedt. Één van de projecten hier, is het Conga project. Sinds het najaar van 2011 zorgt de geplande goudmijn Conga voor heel wat commotie. Nationaal is het uitgegroeid tot een symbool voor de problematiek van grootschalige mijnbouw in het land, en bij uitbreiding Latijns-Amerika.

De lokale bevolking zit allesbehalve te wachten op een goudmijn in de regio. ‘Conga no va!’ luidt het dan ook bij de protestbeweging tegen Conga. Sinds oktober 2011 vonden talrijke stakingen en protestacties plaats. De regering reageert echter hardhandig op het protest en is bereid het project desnoods ‘manu militari’ door te drukken. Een oplossing voor het conflict is nog niet in zicht, maar de protestacties gaan door.

Noodverklaring

De officiële goedkeuring van de verklaring vond plaats op 27 september 2016, door Ministeriële Resolutie N° 272-2016-MINAM. Dit na een bezoek in Lima van de Regionale Overheid van Cajamarca en leiders van verschillende districten die aangetast zijn door watervervuiling.

Gedurende de drie maanden dat de noodverklaring geldt, zullen milieuproblemen in de provincie geëvalueerd worden. Zoals reeds vermeld, houdt het korte termijn actieplan in dat men nauw toezicht zal houden op de waterkwaliteit en de menselijke gezondheid.

 GORE Cajamarca - Minam

ANA (Autoridad Nacional del Agua) zal instaan voor de diagnose van de waterkwaliteit op basis van het monitoren van waterbronnen in de provincie Hualgayoc. Wat betreft de menselijke gezondheid zal er een coöperatie plaatsvinden tussen Censopas, het nationaal centrum voor beroepsgezondheid en bescherming van de omgeving, en het Ministerie van Gezondheid van Cajamarca. Zij zullen een biologische monitoring uitvoeren van zware metalen aanwezig in de populatie. 

Bronnen

Muqui

Catapa