CATAPA komt in Brussel op straat tegen Trump

Op woensdag 24 mei 2017 nam CATAPA samen met 12.000 anderen deel aan de anti-Trump betoging. 4 redenen waarom CATAPA kritisch is tegenover Donald Trump.

1. Heroriëntering naar niet-hernieuwbare energie

In april tekende president Trump een uitvoerend bevel om Obama’s verbod op offshore olie- en gasdrilling in de fragiele ecosystemen van de Arctische, Stille en Atlantische oceaan te herzien. Daarnaast beloofde hij vervuilende koolmijnen opnieuw te openen. Deze maatregelen katapulteren ons terug in de tijd, in plaats van te kiezen voor investeringen in een duurzame toekomst.

2. Maatregelen voor milieubescherming worden soepeler voor bedrijven

In februari tekende Trump een gezamenlijke resolutie die door het Congres werd goedgekeurd en waardoor de “Stream Protection Rule” werd ingetrokken. Deze regel plaatste strengere beperkingen op het dumpen van mijnafval in omliggende waterwegen. Dagen later vroeg Trump het Environmental Protection Agency (EPA) om de “Waters of the United States” regel te herzien, waarin staat welk water in de VS onder de federale Clean Water Act jurisdictie valt.3. Keuze van personeel met belangenconflicten op gebied van milieu en energie

Trump omringt zich met enkele controversiële figuren. Zijn staatssecretaris is Rex Tillerson, CEO van ExxonMobil. Tillersons sterke banden met de fossiele brandstofindustrie zorgen ervoor dat de volgende stappen in het klimaatakkoord van Parijs onduidelijk zijn. Scott Pruitt staat aan het hoofd van de EPA. Daarvoor was hij procureur-generaal van Oklahoma en klaagde hij de EPA regelmatig aan wegens haar reguleringen. Dit leidde in 27 staten tot een rechtszaak tegen het Clean Power Plan. Uit gelekte e-mails blijkt dat hij nauwe banden had met olie- en gasbedrijven.

4. Inheemse rechten worden aan de kant geschoven voor de Dakota Access Pipeline

CATAPA verzet zich tegen het feit dat Trump een presidentiële toelating tekende die TransCanada toeliet de Keystone XL pijpleiding te bouwen op 24 maart 2017 en dat hij de bouw voortzette ondanks internationaal protest om verschillende redenen, zoals de mogelijkheid op olielekken en toenemende koolstofuitstoot. Veel Native Americans uitten hun serieuze bezorgdheid over mogelijke schade aan heilige plaatsen, vervuiling en waterverontreiniging, wat tot gezondheidsrisico’s in hun gemeenschappen kan leiden.