Gezocht: Zuidmedewerker Bolivia

Vrijwillige Zuidmedewerker Oruro, Bolivia

CATAPA vzw

In  maart 2016 startte CATAPA met de uitvoering van een nieuw project rond regenwateropvang in een aantal gemeenschappen rondom het Poopómeer, gelegen ten zuiden van de stad Oruro (Bolivia). Het project duurt vier jaar in totaal en voor het komend jaar zijn wij op zoek naar een nieuwe zuidmedewerker! Heb jij interesse om een ontwikkelingsproject te coördineren in Bolivia? Spreekt water- en mijnbouwproblematiek je aan? Spreek je vlot Spaans? Lees hier meer over deze boeiende job of stuur deze vacature door naar mogelijke geïnteresseerden.


Details

Vrijwilligerswerk

Voltijds

Solliciteren voor maandag 28 november 2016

Indiensttreding: bij voorkeur februari 2017

Duur: 10 - 12 maanden


Inhoud project rond regenwateropvang:

 • Vormingssessies en gemeenschapsvergaderingen rond het gebruik en de kwaliteit van het water. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de opvang van regenwater, gezien de sterk vervuilde toestand van andere waterbronnen.

 • Mensen kunnen in praktijk regenwater opvangen door de voorziening van opvangsystemen voor regenwater (via daken) en de plaatsing van watertanks. In totaal zullen er 36 installaties geplaatst worden.

 • Controle van de waterkwaliteit.

Functie

 • Je hoofdtaak bestaat uit de coördinatie regenwateropvang-project. Hierbij krijg je ondersteuning door een collega van CEPA:

  • Je leidt het project in goede banen en volgt alles ter plaatse op. De vormingssessies, vergaderingen, installatie van opvangsystemen worden voornamelijk door CEPA uitgevoerd. Daarnaast help je ook mee aan gelijkaardige projecten van CEPA.

  • Je doet onderzoek naar de kwaliteit van het water en de accumulatie van zware metalen in haarstalen van de lokale bevolking. Je verzamelt mee de stalen en werkt hiervoor samen met de universiteit van Oruro en andere mogelijke partners.

  • Je zorgt voor een duidelijke en constante communicatie:

   • Frequente interne communicatie met de verantwoordelijke werkgroep van CATAPA in België, zowel via Skype als via e-mailcontact.

   • Externe communicatie in het Spaans en Nederlands (voor publicaties via onze website, sociale media en eventuele andere media). Dit kan zowel communicatie zijn over het project als over de algemene situatie in Bolivia.

  • Het coördineren van het evaluatieproces van het project door studenten van verschillende onderzoeksgebieden (zowel Belgische studenten als Boliviaanse studenten).

  • Opmaak van maandelijkse briefingen en jaarlijkse evaluatierapport.

  • Het opvolgen van de administratie van het project.

 • Daarnaast ondersteun je onze partner CEPA in hun dagelijkse werking, ook onafhankelijk van het project.

 • Je gaat actief op zoek naar fondsen om het project financieel aan te vullen of om nieuwe projecten te genereren. Hierbij is het belangrijk dat je een goed contact onderhoudt met de lokale bevolking, de collega’s van CEPA en de financierder.

 • Voor CATAPA ben jij de contactpersoon van CEPA. Dit betekent dat je steeds bereikbaar bent voor CATAPA en mogelijke uitwisselingsstudenten ondersteunt die in CEPA een thesis schrijven of een stage komen doen. Ook voor uitwisseling van informatie tussen CEPA en CATAPA ben je verantwoordelijk.

 • Na terugkomst geef je een aantal lezingen over jouw ervaringen en vaststellingen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Hiervoor ga je ook zelf op zoek naar activiteiten waarbij je kan aansluiten.

Profiel

 • Je bent minimum 21 jaar.

 • Je hebt een zeer goede gesproken en geschreven kennis van het Spaans en Nederlands/Engels.

 • Je hebt een diploma als cultureel antropoloog, ontwikkelingsdeskundige met technische kennis, bio-ingenieur, natuurwetenschapper… Of je hebt al voldoende praktische en technische kennis opgebouwd door ervaring.

 • Je hebt een persoonlijke interesse in mijnbouwproblematiek en waterverontreiniging.

 • Je hebt sterke communicatieve en organisatorische capaciteiten (verslagen schrijven, partnerwerking coördineren etc.)

 • Je neemt initiatief en kan vlot zelfstandig werken.

 • Je bent flexibel

 • Je bent diplomatisch en kan discreet omgaan met informatie.

 • Je bent bereid om je grondig in te werken en deel te nemen aan voorbereidende vergaderingen bij CATAPA en ook na je terugkeer geëngageerd te blijven binnen CATAPA.

 • Je hebt respect voor culturele verschillen en het vermogen om je aan te passen aan andere culturen en organisatievormen.

 • Je kan constructief en respectvol samenwerken met de leden van de partnerorganisatie CEPA.

Wij bieden

 • Een interessante ervaring en betekenisvol werk

 • Specifieke voorbereiding vóór het vertrek en omkadering en opvolging tijdens het verblijf.

 • Een volledige reisbijstandsverzekering.

 • Een bijdrage in de leefkost indien je geen recht hebt op een uitkering in België, ook kosten gemaakt voor het project worden terugbetaald. Vliegtuigticket en andere persoonlijke kosten betaalt de vrijwilliger zelf.

 • Locatie van tewerkstelling bij onze partner CEPA in Oruro.

 

Geïnteresseerd?

Stuur je CV en een motivatiebrief vóór 28 november 2016 naar Charlotte.Christiaens@catapa.be.

Indien je geselecteerd bent, wordt je uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek in het kantoor van CATAPA te Gent.

Meer informatie?

Neem contact op met Charlotte.Christiaens@catapa.be of 0479 88 83 54

 

Meer weten over CATAPA vzw?

CATAPA is een nieuwe sociale en ecologische beweging die met een participatieve en geïntegreerde aanpak werkt aan (anders)globalisering en duurzame ontwikkeling. CATAPA focust hierbij op de problematiek van mijnbouwconflicten in Latijns-Amerika  en ondersteunt de lokale gemeenschappen die (potentieel) worden getroffen door de negatieve impact van mijnbouw.

CATAPA werkt tot op heden uitsluitend met vrijwillige medewerkers. Sinds 2005 sturen we zuidmedewerkers naar onze partners. We hechten er belang aan enkel functies in het Zuiden in te vullen waarvoor internationale aanwezigheid een duidelijke meerwaarde kan betekenen. Meer info op http://catapa.be/nl/over-ons.

 

Meer weten over CEPA?

De zuidmedewerker zal tewerkgesteld worden bij de lokale partner CEPA, een NGO in Oruro, Bolivia. Zowel inheemse rechten als milieurechtvaardigheid staan op de agenda van het Centro de Ecología y Pueblos Andinos. CEPA en CATAPA ondersteunen samen de basisbeweging CORIDUP, een vereniging van 80 boerengemeenschappen die getroffen worden door de mijnbouwactiviteiten in het gebied rond de Desaguaderorivier en de meren Uru Uru en Poopó. Meer info op http://www.cepaoruro.org.

 

Meer weten over het nieuwe regenwater opvang-project?

In zes gemeenschappen rond het Poopómeer zullen intensieve vormingssessies gegeven worden door onze partner CEPA rond de mogelijke waterbronnen en hun voor- en nadelen. Men zal de nadruk leggen op de opvang van hemelwater ( “het oogsten van water”), gezien de sterk vervuilde toestand van andere waterbronnen.

Mensen zullen in praktijk regenwater kunnen opvangen door de voorziening van opvangsystemen voor hemelwater (via daken) en de plaatsing van watertanks. 36 installaties worden geplaatst op de plaatsen waar hier het meeste nood aan is, de families doen hierbij een eigen inbreng. De nadruk ligt wel op het feit dat er hemelwater is voor iedereen en dat iedereen dit kan opvangen op zijn manier.

Het systeem wordt geëvalueerd binnen de gemeenschappen en samen met studenten van verschillende onderzoeksdomeinen.

http://catapa.be/nl/hemelwater

http://catapa.be/nl/nieuws/aandacht-komt-te-laat-voor-het-poopómeer