Met z’n allen naar Oostende. Waarom? Actie ondernemen voor het klimaat!

CATAPA gaat naar Oostende

Met z’n allen naar Oostende. Waarom? Actie ondernemen voor het klimaat!

Van 30 november tot en met 11 december 2015 wordt in Parijs de eenentwintigste klimaatconferentie van de Verenigde Naties gehouden. Alle deelnemende landen van het klimaatverdrag, UNFCCC, komen bijeen. Dit zijn 195 landen plus de EU. Het doel van de conferentie is een nieuw klimaatakkoord te bereiken die vanaf 2020 in gaat. Dan loopt ook het huidige verdrag afloopt.

Op de agenda staat de verlaging van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Het akkoord moet verdere opwarming van de aarde voorkomen door de CO2-uitstoot te beperken. Er wordt ook over controleproces gesproken, echter moeten we in ons achterhoofd houden dat het akkoord waarschijnlijk niet internationale bindend zal zijn.

Mijnbouw heeft veel invloed op klimaatverandering én de mijnbouwindustrie is verantwoordelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot wereldwijd. Echter andere milieuproblemen en de sociale consequenties ervan dreigen op de achtergrond te blijven op de agenda. Oók daarom is het belangrijk om aanwezig te zijn en onze stem te laten horen.

Als klimaatverandering niet kan worden gestopt, krijgen een miljard mensen te maken met waterschaarste, bovenop het miljard dat vandaag al met waterschaarste kampen. De combinatie van waterschaarste door klimaatverandering en de aanwezigheid van mijnbouwbedrijven zal het leven van mensen overal in de wereld onmogelijk maken. Niet enkel door de gigantische waterconsumptie van mijnbouwbedrijven, maar ook de grond- en oppervlaktewaterverontreiniging die het met zich meebrengt.

Vandaag al ziet CATAPA de gevolgen van deze dodelijke cocktail in het Poopó meer in Bolovia.  Het meer wordt sterk bedreigd door uitdroging, verzilting en vervuiling als gevolg van klimaatverandering en mijnbouw. Op 18 november 2014 strandden 30 miljoen vissen aan op de oever van het meer en lieten naar schatting een 600-tal wilde watervogels het leven. Dit door een samenloop van windvlagen en gebruik van de Desaguadero rivier (de belangrijkste toevoer van het meer) als open riool voor het afvalwater van de tientallen mijnbouwoperaties in de regio. Droogte en vervuiling zorgen voor een gebrek aan zuurstof, een hoog zoutgehalte en een concentratie van zware metalen en toxische stoffen in het water. De onherstelbare ecologische schade aan dit meer en de omgeving ervan, veroorzaakt door mijnbouw en klimaatverandering, is niet te overzien, en dan hebben we nog niet gesproken van de sociale en economische gevolgen (Hier vind je meer informatie hieromtrent).

In december 2014 kwam de top in Lima, Peru bijeen. Ook daar oefende CATAPA druk uit op de delegaties van de klimaattop voor een eerlijk en verregaand klimaatakkoord. CATAPA was onder andere aanwezig bij de nationale volksmars en de Globale Volksmars ter verdediging van Moeder Aarde.  

De klimaattop komt nu bijeen in Parijs. Het is nu de taak van het Noorden om solidair te zijn in de strijd tegen de klimaatveranderingen.  Er is nood aan verandering, aan een duurzaam milieubeleid. Daarom gaan wij op 6 december mee naar Oostende.