feb
11
di
Workshop 2: Duurzaam aankopen van ICT @ HIVA - KU Leuven
feb 11 @ 13:00 – 17:00
Workshop 2: Duurzaam aankopen van ICT @ HIVA - KU Leuven

(enkel voor deelnemers leertraject Fair ICT Flanders)
Hoe als (publieke en private) organisatie duurzaamheid binnen de verschillende stappen van het ICT – aankoopproces integreren? De workshop wil aankopers en ICT’ers heel concreet zicht geven binnen welke stappen van een privaat en publiek aankoopproces voor ICT hardware er duurzaamheid(scriteria) kan/kunnen geïmplementeerd worden.

mrt
9
ma
GEC Talks: gendergelijkheid & klimaatrechtvaardigheid @ Lekker Gec
mrt 9 @ 20:00 – 21:30
GEC Talks: gendergelijkheid & klimaatrechtvaardigheid @ Lekker Gec | Ghent | Belgium

In maart lanceren de organisaties gehuisvest in het Gents Ecologisch Centrum (GEC) hun allereerste editie van de GEC Talks, een boeiende vertel-avond waarin sprekers in 15 minuten uiteenzetten wat hen na aan het hart ligt.

Deze editie laten we jullie kennis maken met drie vrouwen die inspirerende verhalen vertellen over klimaat- en sociale rechtvaardigheid, met focus op gendergelijkheid. Deze concepten zijn immers verweven met elkaar. Gelukkig wordt er overal ter wereld gewerkt aan lokale, kleinschalige alternatieven voor de huidige samenlevingsstructuren en het economische systeem, dat klimaatverandering in de hand werkt en waarin de vrouw nog steeds wordt onderdrukt.

De spreeksters:

Antonella Calle Avilés is een Ecuadoriaanse ecologe en feministe. Ze zet zich al jarenlang in voor de verdediging van de rechten van de natuur en dieren en ze verzet zich tegen vernietigende ontginningsprojecten in haar omgeving. Ze ziet linken tussen de achteruitgang van ons milieu en de onderdrukking van de vrouw en tracht beide zaken samen aan te pakken.

Sofie Delameillieure is medeorganisator van VrouwenFest, het eerste Belgische festival dat het fenomenale werk van vrouwen samenbrengt en hen versterkt in het inzetten van hun talenten. De opbrengst van het festival gaat naar TreeSisters: women seeding change, het globale netwerk dat herbebossingsprojecten opzet.

Helga Duhou is producent en beleidsadviseur bij Oxfam-Wereldwinkels. Zij werkt reeds jaren met Zuiderse partners, o.a. in Laos, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. Helga komt vertellen over het Women on Farms project dat werd opgestart bij Koopmanskloof, een wijnproducent in Zuid-Afrika. Deze onafhankelijke NGO richt zich op arbeidsrechten, organisatieopbouw en sociale rechten van vrouwelijke arbeiders.

Met deze eerste editie van de GEC Talks willen we een traditie van boeiende avonden in het Lekker Gec inzetten. Het onderwerp van de avond zal elke keer verschillend zijn, maar de thema’s ecologie en duurzaamheid zullen steeds als rode draad doorheen elke editie lopen.

Inkom: gratis

apr
2
do
Workshop 3: Labels, criteria & monitoringssystemen vr faire ICT @ Universiteit Antwerpen, Lokaal K.101
apr 2 @ 13:00 – 17:00
Workshop 3: Labels, criteria & monitoringssystemen vr faire ICT @ Universiteit Antwerpen, Lokaal K.101

(Deze workshop is enkel voor deelnemers aan het leertraject van Fair ICT Flanders.)
Deze workshop geeft een overzicht van de verschillende soorten regulering en internationale richtlijnen die gericht zijn op het verduurzamen van de ICT-waardeketen. Daarnaast staat men stil bij de certificatiesystemenen, eco-labels en criteria die bruikbaar zijn voor organisaties die binnen hun aankoopbeleid werk willen maken van faire en duurzame ICT.