Ctrl Alt DELETE. Stop #EXPRESDEFECT

CTRL

CONTROLE & transparantie op de productie van ICT.

ALT

Een ALTERNATIEVE wetgeving die geplande veroudering aan banden legt.

DELETE

We DELETEN de productie van toestellen met een te korte levensduur.

Onze visie

Stop #ExpresDefect!

Waarom moet het stoppen…

Producten zoals smartphones, laptops, printers…, zijn niet meer weg te denken uit onze leefwereld. De producenten van deze toestellen willen er echter zoveel mogelijk verkopen. Daarom ontwerpen ze bewust producten die (al dan niet met opzet of ‘expres’) snel stuk gaan en moeilijk of niet herstelbaar zijn.

Ons huidig economisch systeem dat altijd meer wil verkopen en meer wil produceren, is één van de grootste oorzaken van de klimaatcrisis. Daarbij willen fabrikanten gsm’s, laptops of andere apparaten zo goedkoop mogelijk produceren. Dat de kwaliteit en de levensduur van die producten daardoor drastisch verminderd, is zelfs goed voor hun business. Zo kopen wij nog meer toestellen.

Maar het gaat nog verder, zoals we reeds zeiden, worden producten zo gemaakt dat ze sneller stuk gaan. Ze hebben dus een beperkte levensduur. We noemen dit soort praktijken ‘geplande veroudering’ of in het Engels ‘Planned obsolescence’. De batterij van jouw gsm die na twee jaar niet meer oplaadt of een printer die niet meer wil printen… Het is geen toeval dat dit gebeurt, bij de productie van die toestellen werden er expres slechte materialen gebruikt, of gewoon zo gemaakt dat ze na de garantie stuk gaan.

Goederen produceren aan topsnelheid en aan de laagst mogelijke prijzen, dat is de basis van ons huidig economisch systeem. Producten worden gemaakt met een gelimiteerde levensduur (geplande veroudering) of het ontwerp bemoeilijkt reparatie of maakt herstel onmogelijk.

Dat is niet vol te houden. De aarde raakt uitgeput. We zijn de limieten van onze planeet aan het overschrijden.

Vind je dat dit ook moet veranderen?

Doe mee en Stop #ExpresDefect

Wat willen we?

Aangezien Vlaanderen zich profileert als koploper in Europa op vlak van circulariteit, zijn we van mening dat de Vlaamse overheid zich op kop van het peloton dient te zetten voor een sterke regelgeving op Europees vlak voor circulaire ICT. Repareerbaarheid, ondersteuning van de consument, controle en recycleerbaarheid zijn sterke mechanismen om dit te bereiken. Een eerste stap is dat Vlaanderen onderstaande aanbevelingen opneemt in de Belgische wetgeving, om dit als springplank te gebruiken naar het Europese niveau. Zo zet Vlaanderen zich echt in de circulaire markt.


EIS 1: Onafhankelijk Controlesysteem
Wat is het
Een onafhankelijk systeem is nodig dat controleert in welke mate ICT-producten recycleerbaar en repareerbaar zijn. Dat kan door middel van een label.
Hoe
Producten die op de Belgische markt komen moeten in grote mate recycleerbaar en repareerbaar zijn. Dat kan door middel van een label dat de consument informeert over de mate van recyclage en repareerbaarheid. Het label wordt toegekend door een onafhankelijke organisatie die geen banden heeft met de industrie.
Waarom
Het doel van het label is om enkel producten op de markt te krijgen die ontworpen zijn om zo lang mogelijk in gebruik te houden. Producten die dus makkelijk te herstellen zijn. Maar herstellen alleen is niet genoeg. Als het product niet meer te herstellen valt  moet het ook zo veel mogelijk gerecycleerd kunnen worden. Enkel op die manier kan een circulaire economie echt vorm krijgen.

EIS 2: RECYCLAGE- EN REPAREERBAARHEIDSINDEX

 

Wij eisen de invoer van een recyclage-index die gekoppeld is aan de EU marktregels van ICT producten.

 

Wat is het
Een index geeft aan in welke mate producten recycleerbaar zijn. In de laatste 20 jaar is de recycleerbaarheid van producten sterk gedaald en dit moet dringend veranderen. Uit onderzoek is gebleken dat consumenten sneller kiezen voor een product dat recycleerbaar is, dan voor een niet recycleerbaar product. Als een product recycleerbaar is, houdt dat ook in dat het langer in leven kan worden gehouden door herstel. Dit komt doordat kritieke componenten (zoals de flash drive, beeldscherm, …) modulair moeten opgebouwd zijn, anders kan het product niet gerecycleerd worden. Daarnaast kan men ook geen technieken gebruiken zoals het verlijmen van componenten omdat ook dit de recyclagemogelijkheden sterk verminderd.

 

Hoe

Om dit te bereiken moeten we onze markt beschermen tegen producten die niet passen binnen een circulaire economie. Hieronder volgen sterke richtlijnen om dat te bekomen:

  • Ban op de invoer van niet-circulaire producten: Producten die niet aan de recyclage-index voldoen, kunnen niet ingevoerd worden in de EU.
  • Ban op de reclame van niet-circulaire producten: Er moet een reclame-ban komen op niet-voldoende circulaire of modulaire producten zodat er geen reclame gemaakt wordt voor producten die niet voldoen aan de recyclage index of die niet modulair zijn opgebouwd.

 

Waarom
Een recyclage-index zal producenten ertoe aanzetten om hoger te scoren op recycleerbaarheid. Vergelijk het met de energie-index, producten die AAA scoren liggen beter in de markt dan zij die laag scoren. De hoge recycleerbaarheid graad hebben we nodig als we onze producten deel willen laten uitmaken van de circulaire economie.

EIS 3: VERLAAGDE BELASTING OP HERSTELDIENSTEN

 

Wat is het
Het verlagen van de taxering op hersteldiensten.

 

Hoe
Door hogere taxering van producten die niet voldoen aan de minimumeisen van de recyclage- en repareerbaarheidsindex.

 

Waarom
Het herstellen van producten moet beloond worden omdat men hiermee de levensduur van toestellen verlengt.

EIS 4: MAATREGELEN OM DE RECYCLAGERATIO TE VERHOGEN

 

Wat is het
Overheden, bedrijven en particulieren moeten meer aangespoord worden om hun ICT producten effectief te laten recycleren.

 

Hoe
Hiervoor eisen wij een invoer van statiegeld voor het recycleren van ICT producten, zowel bij bedrijven als bij huishoudens. Momenteel blijft ICT namelijk nog te veel ‘hangen’ in huishoudens en bedrijfskelders.

 

Waarom
Door de invoer van statiegeld zal er zorgvuldiger omgesprongen worden met afgedankte ICT producten. Op dit moment worden er te weinig toestellen naar recyclagecentra gebracht zoals containerparken of ophaalpunten. Door invoer van statiegeld wordt een verdere groei van de ICT afvalberg vermeden.

EIS 5: UITBOUW EXPERTISECENTRUM VOOR ICT CONSUMENTEN

 

Wat is het
Een centrum dat grote aankopers van ICT (bedrijven, steden en gemeenten, scholen, etc.) ondersteunt inzake een duurzaam aankoop- en recyclagebeleid.

 

Hoe
Vlaanderen moet investeren in een dergelijk expertisecentrum.

 

Waarom
Door de aankoop van duurzame materialen en de oprichting van dit ondersteuningspunt geloven wij dat de klimaatdoelstelling van de Vlaamse Overheid om tegen 2030 de materialen voetafdruk te verminderen met 30% haalbaar en meetbaar wordt.

CTRL ALT DEL charter voor steden en gemeenten

Steden en gemeenten kunnen ons CTRL ALT DEL charter ondertekenen om samen met ons geplande veroudering en alle negatieve effecten die hieruit voortkomen tegen te gaan.

Met het ondertekenen van het charter verbindt de stad of de gemeente zich er onder andere toe om zelf het ‘goede voorbeeld’ te geven door duurzame ICT aan te kopen en op een doordachte manier ICT in gebruik te nemen. Ook engageren ze zich ertoe dat de herstel- en maakeconomie in hun stad of gemeente een duw in de rug krijgt.

Hier kan je het volledige CTRL ALT DEL charter lezen.

De besturen van Tielt, Mechelen en Gent ondertekenden reeds:

Wat is Geplande Veroudering?

Dit delen:

Vind ik leuk:

Vind-ik-leuk Laden...