De Catapistas

We zijn met een 100-tal jonge vrijwilligers en meer dan 1000 geïnteresseerden. We bieden een concreet en actiegericht engagement aan iedereen die zich wil inzetten voor een duurzame samenleving.

Onze focus ligt op de ontginning van metalen en mineralen…

…want deze zijn een essentieel onderdeel van heel wat thema’s binnen de klimaatcrisis en de Noord-Zuidproblematiek, zoals milieuvervuiling, klimaatproblematiek, waterschaarste, ontbossing, conflicten, corruptie, arbeidsomstandigheden, internationaal (afdwingbaar) recht, deregulering en schuldenlast.

De Catapistas werken mee aan sensibilisering, netwerking, onderzoek, lobbywerk en/of uitwisseling. Op die manier wil CATAPA zowel in België als internationaal een voortrekkersrol spelen om deze groeiende problematiek aan de kaak te stellen en alternatieven aan te reiken voor verantwoorde mijnbouw. We organiseren ons in Noord en Zuid werkgroepen.

Wil je meedoen?