Overzicht workshops CATAPA

Grenzen aan de groei & Right to Say No

Doelgroep: Volwassenen
Duur: 1,5 – 2 uur (+ 1,5 voorbereiding)
Omvang groep: 15-25 personen
Taal: Nederlands of Engels
Prijs: € 250 (of volgens beschikbaar budget)

Overstromingen, bosbranden, smeltende gletsjers, …: we worden alsmaar vaker geconfronteerd met natuurrampen. De gevolgen zijn desastreus en onbetwistbaar: we zijn de limieten van onze planeet aan het overschrijden. Om onze aardbol leefbaar te houden, moeten we dringend onze manier van leven en omgang met grondstoffen herbekijken.

Gelukkig staan gemeenschappen overal ter wereld op om te streven naar behoud van natuur en om te vechten voor hun Right to Say No tegen destructieve ontginningprojecten in hun leefomgeving. Ze zeggen ‘nee’ tegen milieuverontreiniging en ijveren voor een andere manier van leven met een andere visie op ‘ontwikkeling’, een leven waarin ‘welzijn’ centraal staat in plaats van ‘groei’. In deze workshop maken we kennis met inspirerende stemmen uit Latijns-Amerika (in lijn met de ‘Buen Vivir’ filosofie).

We gaan samen op zoek naar manieren waarop we kunnen leven met minder niet-hernieuwbare grondstoffen, met als doel kritisch te kijken naar onze consumptiemaatschappij en actief na te denken over alternatieve samenlevingsmodellen.

Stop #ExpresDefect

Doelgroep: volwassenen
Thema: grondstoffen, ongelijkheid, klimaat, circulaire economie, geplande veroudering
Prijs: 250 EUR
Duur van de vorming/workshop: 90 – 120 minuten
Minimum/maximum aantal deelnemers: 15 – 25 deelnemers

Al gehoord van geplande veroudering? Het is een strategie die producenten van elektronica hanteren om producten doelbewust (“expres”) te ontwerpen zodat de toestellen minder lang meegaan (een “defect”). Zo wordt de aankoop van nieuwe producten immers gestimuleerd en dat is goed voor hun winst. Een alarmerende praktijk, gevaarlijk voor onze planeet. Grondstoffen zijn schaars en de ontginning ervan gaat ten koste van zowel mens als milieu. Geplande veroudering werkt bovendien globale ongelijkheid in de hand…

Neem deel aan onze workshop Stop #ExpresDefect en leer op een interactieve manier bij over de link tussen de grondstoffenproblematiek en de lineaire economie waar we in leven! Hoe kunnen we van die lineaire economie een circulaire maken? Wat is de link tussen mijn smartphone en de impact van mijnbouw in het Zuiden? Waarom zorgt de productie van die smartphone voor meer globale ongelijkheid? Hoe kunnen we streven naar positieve verandering en geplande veroudering stoppen?

We gaan op zoek naar antwoorden op al deze vragen. Samen roepen we #ExpresDefect een halt toe!

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deze workshop? Neem dan contact met ons op via info@catapa.be. Hopelijk tot ziens!