Lagere school

Schat van Goudland bordspel

Doelgroep: lagere school (8-10 jaar)
Duur: 1-1.5 uur
Grootte groep: 8-20 leerlingen
Taal: Nederlands

Het bordspel ‘Schat van Goudland’ is bedoeld voor kinderen uit het lager onderwijs. Aan de hand van een ganzenbord worden de kinderen op een speelse manier bekend gemaakt met verschillende grondstoffen die van groot belang zijn voor bevolkingsgroepen in Zuid-Amerika. De leerlingen krijgen een aantal grondstof-kaartjes gaande van goud, water, rijst, vissen en koeien. Ze worden bewust gemaakt van een duurzaam en verantwoord gebruik van deze respectievelijke grondstoffen. De leerlingen worden ingedeeld in vier groepjes met minimum twee en maximum vijf kinderen per groep. Doorheen het spel kunnen de groepjes op vakjes terecht komen met daarop een goudstaaf, een valkuil, een klavertje vier, een wist-je-datje, of een stopteken. Wanneer men op zo’n vakje staat, neemt men het desbetreffende kaartje en voert men de bijbehorende opdracht uit. Deze opdrachten hebben gevolgen voor een of meerdere van de eigen grondstof-kaartjes, afhankelijk van de keuzes die de groepjes maken. Het doel van het spel is hen te sensibiliseren en aan te zetten bewuster om te gaan met het gebruik van elektronische apparatuur zoals smartphones en computers, die mineralen zoals goud bevatten.

Dit spel kan zowel door onze workshopgevers begeleid worden als onafhankelijk ontleend worden. 

Interesse?

Interesse in dit vormingsaanbod? Contacteer ons via een mailtje naar info@catapa.be. Hopelijk tot binnenkort!

Steenrijk lessenpakket

Doelgroep: lagere school (8-12 jaar)
Duur: 4 lessen (flexibel)
Grootte groep: 8-24 leerlingen
Taal: Nederlands

SteenRijk? is een kant- en klaar lessenpakket  met bijhorend (spel) materiaal voor vier lesblokken in de derde graad van de lagere school. Via verschillende activerende werkvormen maken de leerlingen eerst kennis met Colombia als land en met mijnbouw in het algemeen. Nadien leven ze zich in in een kind uit Colombia. Via een spelbord voelen ze aan de lijve wat de negatieve impact van mijnbouw op de verschillende personages is. 

Ten slotte leggen ze zelf de link met het consumptiegedrag in het westen en maakt de klas samen een oplijsting van wat ze zelf kunnen  doen. 

Speels leren is in dit pakket gegarandeerd!

Het doel van SteenRijk is om voeling te krijgen met de negatieve impact van mijnbouw op mens en milieu. Het lessenpakket bouwt langzaam op. Eerst moeten de leerlingen in groepjes informatie verzamelen over Colombia aan de hand van gerichte vragen, grondstoffen en de mijnbouwsituatie. Deze informatie stellen ze nadien via een zelfgekozen format voor aan hun klasgenootjes.  In les drie komt het bordspel zelf aan bod. De leerlingen leven zich in Camilla, Tomas, Tiago of Sofia in. Aan de hand van situatie-gebeurtenis- en weetjes kaartjes ondervinden de leerlingen de soms complexe mijnbouwsituatie aan de levende lijve. Les vier is een terugkoppelmoment. Via ‘systeemdenken’ leggen ze zelf de link tussen de mijnbouwproblematiek in Colombia en het kopen van een gsm of een ander elektronisch toestel. Tot slot stellen proberen jullie samen actie te ondernemen: hoe kunnen we bewuster elektronisch consumeren?!

Tijdens dit lessenpakket werk je aan verschillende inhoudelijke doelen zoals zeggen uit welke materialen of grondstoffen technische realisaties gemaakt zijn, beseffen dat de mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu, … 

Dankzij de diverse werkvormen werk je echter ook aan belangrijke vaardigheden zoals samenwerken, informatie overbrengen, media gebruiken in een presentatie, kritisch denken, bronnen raadplegen, …

Leraren kunnen het lessenpakket gewoon gebruiken zoals het is opgesteld. Het is echter ook mogelijk om aanpassingen te doen in functie van de perfecte afstemming op jouw klasgroep! 

Dit lessenpakket kan je als leerkracht ontlenen en zelfstandig gebruiken. 

Interesse?

Interesse in dit vormingsaanbod? Contacteer ons via een mailtje naar info@catapa.be. Hopelijk tot binnenkort!

Middelbare school

Make ICT Fair workshop

Doelgroep: middelbaar onderwijs (15-18 jaar)
Duur: 100 minuten
Grootte groep: 15-25 scholieren
Taal: Nederlands

Hoe wordt een smartphone precies gemaakt? Het verhaal start bij de ontginning van de grondstoffen en eindigt bij de consumptie ervan. Via interactieve opdrachten ontdekken de deelnemers bij elke fase van het productieproces mogelijke problemen en gevolgen. Deze workshop laat leerlingen kritisch nadenken over de consumptie van ICT-toestellen, biedt een overzicht van mogelijke alternatieven en zet aan tot actie.

Voor deze vorming komen onze workshopgevers ter plaatse. 

Interesse?

Interesse in dit vormingsaanbod? Contacteer ons via een mailtje naar info@catapa.be. Hopelijk tot binnenkort!

Lesmap 'Hoe Fair is Smart?'

Doelgroep: middelbaar onderwijs
Taal: Nederlands

We gebruiken dagelijks smartphones, laptops, tablets … zonder erbij stil te staan waar ze vandaan komen. Wist je bijvoorbeeld dat ze grondstoffen bevatten uit Latijns-Amerika en Afrika? Of dat ze worden gemaakt in fabrieken in landen als Thailand, Mexico en China?

De productie van elektronica is complex en vindt plaats in landen over heel de wereld. Onze smartphone legt dus een hele weg af voor hij bij ons terecht komt. Toch wordt een smartphone gemiddeld maar 1,5 jaar gebruikt waarna hij moet plaatsmaken voor een nieuwer model. Wanneer een smartphone wordt weggegooid, gaan ook de kostbare aanwezige materialen en het hele productieproces eraan verbonden verloren. Tijd dus dat we ons bewust worden van de waarde van een smartphone en de verschillende stappen die een toestel ondergaat.

Aan de hand van de lesmap ‘Hoe Fair is Smart?’ ontdekken leerlingen uit het secundair het verhaal achter de toestellen: van grondstof en productie tot levering in de winkel. Deze lesmap gaat dieper in op de verschillende aspecten van het proces en behandelt zowel de ontginning van grondstoffen en de productie van ICT, als de arbeidsomstandigheden waarin dit gebeurt en de milieu-impact die het hele productieproces teweegbrengt.

Interesse?

Ben je benieuwd naar de internationale weg die een smartphone aflegt voor hij bij ons in de winkel terecht komt? Download hieronder dan de lesmap en ga ermee aan de slag met je leerlingen! De lesmap is een initiatief van Vredeshuis en Gent Fair Trade (Stad Gent), in samenwerking met Studio Globo en CATAPA.

Download de lesmap hier.

Aanbod voor studenten en volwassenen

Plata o plomo: the Golddiggers' game

Doelgroep: 18+
Duur: 2-3 uur (flexibel)
Grootte groep: 15-25 personen
Taal: Nederlands of Engels

Wil je meer leren over (goud) mijnbouwproblematiek in Latijns Amerika? Wil je ervaren hoe het voelt om één van de vele stakeholders te zijn binnen een conflict dat is ontstaan door de zoektocht naar goud? Dompel jezelf dan onder in de case van La Colosa. Verplaats jezelf in één van de vele stakeholders binnen een simulatiespel en onderhandel met de andere stakeholders. Geholpen door CATAPA, leer je meer over de sociale, ecologische en economische consequenties en de belangen van de stakeholders. 

La Colosa is de naam van een gepland mijnbouwproject in Cajamarca, in het departement Tolima, Colombia. Deze naam is gegeven door AGA (AngloGoldAshanti), het Zuid-Afrikaanse mijnbouwbedrijf dat aanwezig is in deze regio. De aanwezige goudreserve in de regio wordt geschat op 680 000 kg. De start van mijnbouw om dit goud te ontginnen, zou serieuze consequenties hebben voor de omliggende natuur en lokale gemeenschappen.

Voor deze vorming komen onze workshopgevers ter plaatse. 

Interesse?

Interesse in dit vormingsaanbod? Contacteer ons via een mailtje naar info@catapa.be. Hopelijk tot binnenkort!

Gastlezing

Het goud in je laptop, coltan in je gsm, een mooi zilveren juweel: metalen en mineralen worden op allerlei manieren in dagdagelijkse producten verwerkt. Door de grote vraag stijgen de prijzen van deze grondstoffen exponentieel. Grootschalige mijnbouw creëert echter vaak intense conflicten: de impact op sociaal, economisch, cultureel en ecologisch vlak is meestal desastreus. Het goud wordt geëxporteerd terwijl de lokale bevolking achterblijft met sociale conflicten, een vervuild milieu, waterschaarste en weinig hoop voor een betere toekomst. Alleen al voor het produceren van een gouden ring, blijft ongeveer 40 ton toxisch mijnafval achter. 

CATAPA vzw biedt gastlezingen op maat aan over de mijnbouwproblematiek. Bovendien organiseren wij jaarlijks een internationale sprekerstoer, Open Min(e)d , waarbij studenten in direct contact komen met sprekers die dagelijks de impact van mijnbouw ondervinden. 

Interesse?

Interesse in dit vormingsaanbod? Contacteer ons via een mailtje naar info@catapa.be. Hopelijk tot binnenkort!

%d bloggers liken dit: