Catapa's werk...

...is opgedeeld in "werkgroepen uit het globale Zuiden" die samenwerken met onze partner organisaties in Latijns Amerika; en "werkgroepen in het globale Noorden", wat alles dat we vanuit België uitvoeren bevat, waar onze organisatie is gelocaliseerd.

Werkgroepen uit het globale Zuiden

De werkgroep Bolivia focust op de mijnbouwproblematiek in de regio Oruro. Er wordt nauw samengewerkt met de lokale NGO CEPA (Centro de Ecología y Pueblos Andinos). De werkgroep stuurt voortdurend vrijwilligers naar Bolivia om rechtstreeks samen te werken met CEPA. Een van de taken van de werkgroep is bewustmaking in België. Er worden ook geldinzamelacties georganiseerd, zoals het banket voor Bolivia, dat in 2016 plaatsvond. Bovendien coördineert de groep projecten rond watervoorziening voor de lokale gemeenschappen die door de mijnbouw getroffen zijn.

Coördinatie: Sara Schaeken en Silke Ronsse

De focus van de werkgroep Colombia ligt bij de zaak van de gemeente Cajamarca, in het departement Tolima. De werkgroep werkt er samen met de NGO COSAJUCA (Colectivo Socio-Ambiental Juvenil de Cajamarca), die actievoert tegen het project ‘La Colosa’ (‘de kolos’), en het Comité Ambiental en Defensa de la Vida. Het takenpakket van de groep omvat bewustmaking en de organisatie van geldinzamelacties in België. Momenteel is er een vrijwilliger in Colombia aanwezig die helpt met de campagne tegen het mijnbouwproject.

Coördinatie: Mattijs Van den Bussche

Tijdens het bezoek van Gloria Chicaiza als gastspreker tijdens onze Open Min(e)d week in 2018 vormde het startpunt voor een nauwere samenwerking tussen Catapa en Acción Ecológica, een Ecuadoraanse milieuorganisatie. Dit leidde tot de oprichting van de Ecuador werkgroep. De werkgroep zal zich in samenwerking met Acción Ecológica focussen op de strijd tegen het mijnbouwproject ‘El Mirador’. Deze kopermijn is gelegen in de Cordillera del Cóndor, een bergketen in het Oosten van de Andes die beschouwd wordt als één van de gebieden met de grootste biodiversiteit in Latijns-Amerika. Het project vormt een bedreiging voor het milieu en de rechten van de lokale gemeenschappen die rond de mijn gevestigd zijn.

Coördinatie: Silke Van Caenegem en Nicky Broeckhoven

De werkgroep Peru ondersteunt landbouwgemeenschappen en inheemse gemeenschappen in Cajamarca, Peru. Dit doet ze samen met de lokale NGO Grufides, die sinds 2010 strijdt tegen de komst van een mijn in Yanachocha en tegen de realisatie van het Conga-project, een uitbreiding die het gebied nog meer schade dreigt toe te brengen. Samen vestigen ze de aandacht niet alleen op de zaak-Máxima Acuña, maar ook op de criminalisering van de protesten en het activisme door de bedrijven en autoriteiten. De werkgroep ondersteunt Grufides en andere partnerorganisaties door middel van bewustmaking en solidariteit, waarbij sociale media een centrale rol speelt. De werkgroep zet ook nieuwe  projecten op met thema’s als waterproblematiek en rechten van de inheemse bevolking. Aan de hand van geldinzamelacties in België ondersteunt de werkgroep het activisme bij de bevolking.

Sinds 2018 werkt de groep nauw samen met een nieuwe partnerorganisatie, Instituut Chaikuni. Onze eerste vrijwilliger zit nu in Iquitos, waar de organisatie gevestigd is, en werkt daar samen met het Instituut rond de ontwikkeling van een project waarbij de focus ligt op de exploitatie van petroleum in de regio.

Coördinatie: Irene Borra

Werkgroepen in het Noorden

De Comov-groep werkt rond communicatie en de werking (movement) van CATAPA. De vrijwilligers van deze werkgroep houden zich bezig met de communicatie, zoals het up-to-date houden van de website en de sociale media (Facebook, Instagram en Twitter), en het schrijven van de nieuwsbrief van de organisatie. Comov werkt nauw samen en deelt informatie met de werkgroepen in het Zuiden om alle details van de cases te kennen. Dit gaat van algemene nieuwtjes tot persberichten.

De werking zelf van CATAPA bestaat uit taak ondersteuning te bieden aan alle vrijwilligers en werkgroepen. Zij organiseren ook allerlei activiteiten zoals weekends, evenementen en vergaderingen met vrijwilligers om het publiek te engageren.

Coördinatie: Laura García en Jonathan Janssens

De “Study & Lobby” werkgroep biedt ondersteuning aan de andere werkgroepen en het kantoorteam van Catapa bij alle projecten waarbij onderzoek of lobbywerk nodig is. Het doel van de werkgroep is tweeledig:

Het “Study” gedeelte van de werkgroep voert onderzoek op vraag van partners, andere werkgroepen of het kantoorteam naar mijnbouw gerelateerde thema’s. Op deze manier steunt het Catapa en de partnerorganisaties in hun capaciteitsopbouw. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om vrijwilligers, partners of andere belanghebbenden te informeren en kunnen gebruikt worden ter sensibilisering van het bredere publiek of politieke instellingen. Op deze manier opent ons onderzoek een legitieme wetenschappelijke, technische en politieke dialoog die kan leiden tot bemiddeling of de preventie van mijnbouwconflicten. Een niet-exhaustieve lijst van mijnbouw gerelateerde onderzoeksthema’s bestaat uit:

  • De sociale, ecologische en economische impact van mijnbouw wereldwijd, waarbij zowel cases van Catapa als andere cases kunnen worden onderzocht.
  • Alternatieve technologieën en methodes voor ontginning
  • Alternatieven voor (duurzame) ontwikkeling
  • Internationaal, regionaal of lokaal recht en beleid rond mijnbouw en criteria van ‘goede praktijken’ voor mijnbouwbedrijven om duurzaam te ontginnen.
  • Conflictpreventie en conflictbemiddeling of juridische en niet-juridische strategieën voor getroffen gemeenschappen om hun rechten uit te oefenen.
  • Theorieën van globalisering en neo-kolonisatie
  • Analyse van mijnbouwbedrijven (strategieën, investeerders, aandeelhouders, …)
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en de aansprakelijkheid van mijnbouwbedrijven
  • Productie- en consumptieketen analyse
  • Internationale instellingen en netwerken die direct of indirect werken rond mijnbouw

Ter promotie van onderzoek naar deze thema’s, ontwikkelt de Study & Lobby werkgroep onderzoeksvragen en ondersteunt thesis-studenten bij het schrijven van hun thesis rond deze thema’s.

Het “Lobby” gedeelte van de werkgroep is verantwoordelijk voor netwerkstrategieën en “advocacy” rond mijnbouwgerelateerde onderwerpen, ter promotie en bescherming van milieu- en mensenrechten. Dit gebeurt in in samenspraak met onze partners en andere werkgroepen of het kantoorteam. De werkgroep streeft er ook naar om interinstitutionele samenwerking te creëren op Vlaams, Belgisch en Europees niveau.

Coördinatie: Silke van Caenegem

De Werkgroep Vertaling is verantwoordelijk voor het vertalen van alle voor CATAPA relevante inhoud (artikelen, website informatie, workshops, materiaal….) tussen de drie talen waarmee we werken: Nederlands, Engels en Spaans.

Coördinator: Silke Ronsse

De werkgroep Vorming houdt zich bezig met bewustmaking door vormingen aan te bieden. De vrijwilligers ontwerpen educatief materiaal en organiseren workshops, seminaries, debatten en infosessies in scholen en universiteiten. Ook helpen ze bij andere vormen van bewustmaking zoals fototentoonstellingen, documentairefestivals en cursussen.

Coördinatie: Jozefien Desaever en Nóra Katona