Bolivia

CEPA

CEPA staat voor Centro de Ecología y Pueblos Andinos (ecologisch en Andesvolkeren centrum). Deze organisatie legt, zoals de naam al wat meegeeft, zijn focus enerzijds op ecologische problematiek en anderzijds de authentieke bevolkingsgroepen.

Centro de Ecología – Ecologisch Centrum

In Bolivia is vervuiling heel sterk aanwezig in de maatschappij. Mensen hebben niet de gewoonte om hun afval te sorteren en al snel wordt er iets op straat gegooid of wordt afval langs de kant van de weg gestort. Niet enkel is afval zo sterk aanwezig in de leefwereld van de mensen, maar ook de economie heeft een groot aandeel in de vervuiling van het land. (Buitenlandse) bedrijven exploiteren de mineralen en lozen na de ontginning hun afval in de natuur. Op die manier komen grote hoeveelheden toxische stoffen in het milieu terecht…

CEPA informeert een zo breed mogelijk publiek over de gevolgen van vervuiling en mogelijke alternatieven. Er wordt dieper ingegaan over de consequenties van afvallozing zoals het onbruikbaar maken van landbouwgronden, ziek maken van het vee en de gevolgen op de gezondheid van de mens. Niet enkel proberen ze de gemeenschappen te bereiken, maar ook wordt de focus gelegd op communicatie met overheidsinstellingen. Beide doelgroepen zijn belangrijk om succesvolle veranderingen teweeg te brengen die het levenswelzijn kunnen verbeteren.

Niet enkel vervuiling staat centraal in het ecologische luik. Ook de authenticiteit van de leefwereld wordt zeker niet vergeten. Geneeskrachtige In de Boliviaanse cultuur staat Pachamama (moeder natuur) altijd centraal en de link met haar is overal merkbaar.

Pueblos Andinos – Andesvolkeren

Naast ecologie is ook cultuur een heel belangrijk en centraal luik waar CEPA op focust. Cultuur wordt heel breed omvat, zo doelt men niet enkel op inheemse gemeenschappen maar ook op hun gewoontes en rituelen, de band met pachamama, kennis over geneeskrachtige kruiden, enz.

De kennis die van generatie op generatie overgedragen wordt, dreigt verloren te gaan door het verdwijnen van de inheemse bevolkingsgroepen. Deze kennis wordt door CEPA bewaard, gedocumenteerd en terug ter beschikking gesteld. Naast de informatieve kant steunt CEPA ook actief bestaande inheemse gemeenschappen in hun overleving.

Hoe werkt CEPA?

De communicatie naar de gemeenschappen en regering gebeurt via workshops, gesprekken, evenementen enz. Verder heeft CEPA ook een bibliotheek en boekwinkel ter beschikking. Hier wordt informatie aangeboden over een heel breed gamma gerelateerd aan de ecologie en de sociale situatie in en rond Oruro:

  • Geneeskrachtige kruiden
  • verschillende documenten over inheemse volkeren
  • documentatie over de taal: quechua, aymara
  • cultuur van Oruro/Bolivia (carnaval, legendes enz.)
  • gevolgen van vervuiling
  • milieuproblematiek
  • Biologische landbouwtechnieken
  • … en vele andere …

Naast bovengenoemde dragen ook thesisstudenten bij tot kleinere studies over milieu en cultuur gerelateerde zaken. Om deze milieu- en sociale studies kracht bij te zetten steunt CEPA op een uitgebreid netwerk binnen de verschillende gemeenschappen en ook op de aanwezigheid van een laboratorium om vervuiling ook wetenschappelijk in kaart te brengen.

Lees verder en blijf op de hoogte op CEPA’s Facebook pagina.

CEDIB

Lees verder en blijf op de hoogte op CEDIB’s Facebook pagina.

Colombia

COSAJUCA

COSAJUCA is een jong collectief dat is ontstaan in 2007. Het collectief zet zich in Cajamarca in tegen het mijnbouwproject ‘La Colosa’.

Lees verder en blijf op de hoogte op COSAJUCA’s Facebook pagina.

Comité Ambiental en Defensa de la Vida

Het comité dat ontstond om Cajamarca te beschermen van het Colosa project, leeft ook na de Consulta Popular verder. Het is een plek waar eenieder van Cajamarca, ongeacht zijn achtergrond, op zondagnammidag welkom  is om milieu thema’s in Cajamarca te bespreken. En zo is het comité er steeds als eerste van op de hoogte wanneer er een bedreiging is in Cajamarca. Het is een plek waar verschillende leeftijden samenkomen, dorp of platteland. Een plek waar men leert en weet over zijn rechten en men actie onderneemt om deze af te dwingen. Het comité blijft alert over de mogelijke (illegale) terugkomst van Anglogold Ashanti maar focust ook op de eigen transformatie van Cajamarca naar een bewustere en groenere toekomst. Zo helpen leden elkaar om over te schakelen naar biolandbouw en wordt er in solidariteit deelgenomen aan de processen van andere gemeenschappen die hun land verdedigen, alsook de ontmoetingen van de movimiento nacional ambiental. Het comité blijft verder gaan, wilt leren, wilt groeien, en wilt Cajamarca blijven beschermen en steunen om een dorp te zijn waar het leven, land en water prioriteit zijn en blijven.

Lees verder en blijf op de hoogte op de Comité’s Facebook pagina.

Ecuador

Acción Ecológica

Acción Ecológica is een in Quito gevestigde milieuorganisatie, die zich als doel stelt bewustzijn te creëren voor milieukwesties en die ijvert voor meer duurzaamheid. De organisatie heeft zich al sedert 1986 ingezet bij een hele reeks sociaal-ecologische conflicten, waaronder – maar niet uitsluitend – oliewinning, de bescherming van het Regenwoud in het Amazonegebied en ertsontginning. Ze heeft campagne gevoerd tegen de El Mirador-kopermijn, een mijnproject in La Cordillera del Condor, die een bedreiging vormt voor een van de meest biodiverse regio’s ter wereld en voor de rechten van de lokale gemeenschappen in de omgeving van de mijn.

Lees verder en blijf op de hoogte op Acción Ecológica’s Facebook pagina.

Peru

Instituut Chaikuni

Instituut Chaikuni is een lokale non-profitorganisatie in Iquitos, in de regio Loreto van het Peruviaanse Amazonegebied. Dit burgercollectief onderzoekt, promoot en beschermt eerlijke, inclusieve, onderling verbonden en overvloedig voorkomende levende systemen. Het respecteert de inheemse kennis en huldigt de principes van permacultuur. Chaikuni werkt nauw samen met de inheemse bevolking en de lokale gemeenschappen in het Peruviaanse Amazonegebied. Hun werkterrein omvat permacultuur, mensenrechten en de rechten van de natuur, en intercultureel onderwijs.

Lees verder en blijf op de hoogte op Chaikuni Institute’s Facebook pagina.

Grufides

GRUFIDES is een collectief dat zich bekommert om het milieu en de mensenrechten van de gemeenschappen die te lijden hebben onder de extractieve industrie. Ze zijn gevestigd in de regio Cajamarca, waar de grootste dagbouwmijn (Yanacocha) ligt, waar al vijfentwintig jaar lang erts ontgonnen wordt door een groot mijnbouwbedrijf dat milieuschade aanricht, een nadelige invloed heeft op het levensonderhoud van de mensen, de mensenrechten schendt en criminaliteit en repressie in de hand werkt.

Lees verder en blijf op de hoogte op Grufides’ Facebook pagina.

PIC
Plataforma Interinstitucional Celendina

Lees verder en blijf op de hoogte op PIC’s Facebook pagina.