Wij werken campagne- en projectmatig.

De campagne Make ICT Fair en de projecten NEMO en Fair ICT Flanders beheersen momenteel voornamelijk onze werking.

Project NEMO

NEMO Recycleren van bijna-nul-afval van laagwaardig sulfidisch mijnafval voor de productie van kritisch-metaal-, mineraal- en bouwgrondstoffen in een circulaire economie.   Het probleem van mijnafval in de EU Bron: historische mijnbouwsite van Rio Tinto (Huelva,
Read More

Make ICT Fair

Make ICT Fair Op 1 november startte CATAPA, samen met 10 andere partners over heel Europa, een nieuw project genaamd Make ICT Fair (Maak ICT Fair, waarbij de afkorting ICT voor Informatie- en Communicatietechnologie staat).
Read More

Fair ICT Flanders

Met het project Fair ICT Flanders beogen CATAPA vzw, Bond Beter Leefmilieu en Ondernemers voor Ondernemers een verduurzaming van het ICT-aankoop- en verwerkingsbeleid in Vlaanderen. CATAPA werkt reeds sinds 2005 rond de sociaal-ecologische impact van
Read More

Defensoras

Milieu- en mensenrechtenverdedigers zetten zich onvermoeibaar in voor gelijkheid en gerechtigheid. Helaas krijgen ze vaak te maken met discriminatie, geweld, criminalisering, schendingen van hun burgerrechten en de straffeloosheid van gewapende publieke (politie, leger) of ingehuurde
Read More

%d bloggers liken dit: