CATAPA bestaat uit een kritische beweging van actieve burgers.

Over de landsgrenzen heen streven we op een horizontale wijze naar een wereld waarin de ontginning van niet-hernieuwbare grondstoffen niet langer nodig is.

CATAPA bestaat uit een kritische beweging van actieve burgers. Over de landsgrenzen heen streven we op een horizontale wijze naar een wereld waarin de ontginning van niet-hernieuwbare grondstoffen niet langer nodig is. We richten ons volop op de overgang naar een model dat sociaal-ecologische en economische rechtvaardigheid garandeert. CATAPA is een vrijwilligersbeweging en maakt deel uit van een globaal netwerk van basisbewegingen waarin we belangrijke actoren met elkaar in verbinding brengen en elkaar versterken en ondersteunen waar nodig.

Via sensibilisatie en educatie maken we mensen bewust van de problematiek rond metalen. We moedigen hen aan kritischer om te springen met producten die metalen bevatten en in actie te komen tegen het onrecht dat gepaard gaat met open pit mijnbouw. Zo willen we komen tot een samenleving die bewuster en bescheidener leeft en op een manier die het gebruik van nieuwe grondstoffen reduceert. In Vlaanderen en Brussel geven we workshops en lezingen aan secundaire school kinderen en aan (jong)volwassenen. Naast een hele resem aan wisselende evenementen, organiseren we ieder jaar ook een paar vast terugkerende educatieve activiteiten, zoals onze Open MinEd sprekerstour. Hiervoor nodigen we gastsprekers uit van onze partnerorganisatie om een week lang gastcolleges te geven in universiteiten en hogescholen en hun verhaal vertellen op bepaalde evenementen. Ons documentairefestival DocuLatino vindt ook jaarlijks plaats in verschillende Vlaamse steden en in Brussel én via het Changemakers traject leiden we Catapistas op tot inspirerende changemakers met de skills om zelf actief positieve verandering in de wereld na te streven.

Via onderzoek gaan we op zoek naar alternatieve manieren van consumptie en productie. Hiervoor werken we samen met hogescholen en universiteiten (o.a. ondersteunen van thesisstudenten). We zoeken samen met onze partners in Peru, Colombia, Ecuador en Bolivia naar oplossingen voor de vervuiling die (metaal)mijnbouw veroorzaakt en brengen de impact van ontginning in kaart. Samen met onze partnerorganisatie GRUFIDES werken we bijvoorbeeld aan een project waarin we met milieucomités uit lokale gemeenschappen in Cajamarca (Peru) het water controleren op vervuiling door mijnbouw in de regio en dus nagaan of het water nog drinkbaar is. In Bolivia plaatsen we samen met CEPA en CORIDUP watertanks en dakconstructies voor de opvang van regenwater. Dit omdat het grondwater er erg vervuild is ten gevolge van decennialange mijnbouw in de regio. Dit zijn maar enkele van onze lopende projecten in Latijns-Amerika (zie cases). CATAPA handelt steeds op vraag van en in samenspraak met lokale gemeenschappen. Ook in Europa gaan we op zoek naar alternatieven. Het project NEMO bijvoorbeeld heeft als doel een nieuwe milieuvriendelijke technologie voor het recycleren van mijnbouwafval te introduceren. Binnen het project vertegenwoordigt CATAPA het perspectief van de lokale gemeenschappen op de mijnbouwactiviteiten en de nieuwe technologieën.

Ons sensibiliserend en onderzoeksluik wordt momenteel overkoepeld door de Make ICT Fair campagne, waarin we samen met 10 Europese partners toewerken naar een meer duurzaam systeem waarin mensenrechten en milieu gerespecteerd worden doorheen de hele ICT productieketen.

Ook trachten we belangrijke actoren binnen de metalenkringloop (de industrie en grotere consumenten zoals overheidsinstellingen en scholen) bewust te maken van de problematiek en samen met hen op zoek te gaan naar oplossingen. Komende jaren zullen we inzetten op public procurement via het project Fair ICT Flanders. We zullen overheidsinstellingen en bedrijven aanmoedigen om te kiezen voor ecologische en faire ICT-producten. Op die manier trachten we te wegen op het aanbod van mens- en milieuvriendelijke alternatieven. Dit project valt deels onder CATAPA’s lobbywerk, waarin we het lokaal, nationaal en Europees beleid trachten te beïnvloeden en hen te motiveren milieuvriendelijke alternatieven te steunen. Zo organiseerden we in januari 2018 bijvoorbeeld een conferentie in het Europees parlement genaamd ‘Women, gender equality and climate justice: a case for the defensoras’ om de Europese Unie te overtuigen meer aandacht te besteden aan vrouwelijke mensenrechtenverdedigsters in extractieve industrieën.