Wij zijn verheugd de lancering aan te kondigen van CATAPA’s nieuwe Studie- en Lobby-werkgroep. De Werkgroep zal baanbrekend onderzoek verrichten en lobbyen rond de volgende thema’s;

 

Onderzoeksthema 1: Geplande Veroudering: Ctrl Alt Del Campagne

Ons huidige lineaire model van consumptie en productie is een drijvende oorzaak van de klimaatcrisis. In dit “wegwerp”-model plaatst de drang naar grenzeloze productie en consumptie van elektronica kwantiteit boven productkwaliteit.

Producten worden gemaakt met een beperkte levensduur (geplande veroudering) of het ontwerp maakt reparatie moeilijk of onhaalbaar. Sommige producten zijn ontworpen om te falen, met systeemfouten die doelbewust zijn ingebouwd om de levensduur te verkorten. Dit is een doelbewuste strategie van de elektronica-industrie om gebruikers ertoe aan te zetten “nieuwe en verbeterde” producten te kopen. Dit is geplande veroudering.

Om een einde te maken aan geplande veroudering is een beleidswijziging op Vlaams en EU-niveau nodig. De planeet heeft dringend nood aan sterke politici die bereid zijn om zich uit te spreken tegen de elektronica-industrie en een strikte regelgeving in te voeren die multinationals verplicht ecologisch ontworpen producten te produceren. Elektronische producten moeten repareerbaar zijn en gemaakt zijn om lang mee te gaan, in plaats van wegwerpproducten die gemaakt zijn om snel kapot te gaan en regelmatig vervangen te worden. 

 

Onderzoeksthema 2: Europese strategie voor Kritische Grondstoffen

CATAPA streeft naar een wereld waarin de winning van niet-hernieuwbare grondstoffen niet langer noodzakelijk is. Om dit te bereiken is een fundamentele transformatie van onze samenleving en relatie tot de natuur nodig. 

Onder het mom van “groene mijnbouw” schetst de lijst van kritieke grondstoffen van de EU een strategie voor de bevoorrading van meer dan dertig ontgonnen grondstoffen, zoals lithium, die “noodzakelijk” worden geacht voor de groene transitie.

Om een dergelijke toegenomen vraag naar grondstoffen veilig te stellen, is de uitbreiding van mijnbouwactiviteiten in de EU nodig. Meer mijnbouw zal leiden tot ernstige negatieve sociaalecologische gevolgen, zoals mensenrechtenschendingen, vervuiling en verlies van land. De overgang naar hernieuwbare energie moet op een rechtvaardige manier gebeuren. 

 

Onderzoeksthema 3: Het recht om nee te zeggen

Een rechtvaardige overgang houdt in dat lokale gemeenschappen het recht hebben om nee te zeggen tegen mijnbouwprojecten. Onder de ‘social licence to operate’ (SLO), een niet-bindende vrijwillige verbintenis tot ‘goede praktijken’, kunnen bedrijven hun activiteiten groenwassen. Lokale gemeenschappen beschikken niet over een juridisch instrument om zich te verzetten tegen ongewenste mijnbouwprojecten. 

Wanneer lokale gemeenschappen hun toevlucht nemen tot directe actie om zich tegen mijnbouwactiviteiten te verzetten, worden zij weggestuurd, als terroristen bestempeld en geconfronteerd met ernstige repressie en schendingen van de mensenrechten. In 2020 werden 227 milieuactivisten vermoord.

Bovendien stelt het systeem voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten (Investor-State Dispute Settlement – ISDS), dat is ingebed in internationale handelsovereenkomsten, bedrijven in staat om staten, voornamelijk in het Zuiden, aan te klagen wegens verzet tegen voorgestelde mijnbouwprojecten.

Het ISDS-systeem moet worden ontmanteld. Er moeten eerlijkere, democratische raadplegingsmechanismen komen. Lokale gemeenschappen moeten de beslissende, wettelijk bindende stem hebben over het lot van mijnbouwprojecten. 

 

Onderzoeksthema 4: Alternatieven voor extractivisme

We leven in een tijdperk van crises. De huidige mantra en schijnoplossingen van eindeloze groei, consumptie en onderwerping van de natuur drijft de planeet richting sociaal-ecologische ineenstorting.

Dus, wat is de oplossing?

Om die sociaal-ecologische ineenstorting te vermijden, moeten we gedurfde alternatieven, zoals Degrowth, durven bedenken en belichamen. Onze economie moet gebaseerd zijn op sociale en ecologische rechtvaardigheid. We moeten onze relatie met de natuur herstellen en onze co-existentie met de natuur erkennen. 

 

Doe mee!

Deelname aan de Studie- en Lobbywerkgroep biedt je de mogelijkheid om je onderzoeks- en lobbyvaardigheden te verbeteren. Je werk zal CATAPA’s visie en missie ondersteunen, en zal gepubliceerd worden op onze website en social media platforms. 

Er zal binnen de werkgroep ook gelegenheid zijn om andere projecten te ontwikkelen, zoals een Open Journal, Book Club, Symposia en meer!

Aanmelden: https://forms.gle/sw7i6tm2ZmNojxzm7  

Wil je meer informatie? Neem contact op met connor.cashell[at]catapa.be  


Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.