Uitnodiging: Belgisch leernetwerk voor duurzame aankoop van ICT

Uw aankoopbeleid gericht op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde ICT-keten.

Verschillende internationale universitaire studies en auditrapporten tonen dat de productie van smartphones, computers en laptops vandaag een bijzonder grote impact heeft op mens en milieu. De ontginning van metalen en mineralen, nodig voor de productie van deze toestellen, gaat vaak gepaard met mensenrechtenschendingen en aanzienlijke ecologische effecten. Ook de assemblage van onderdelen van het ICT materiaal gebeurt geregeld in fabrieken waar lange werkuren, confiscatie van identiteitsbewijzen, ongezonde werk- en leefomstandigheden enz. de norm blijken te zijn. Daarnaast is de gebruiksduur van de toestellen relatief kort en is het ontwerp niet altijd gericht op herstel en recyclage. Als gevolg hiervan ontstaat er een aanzienlijk mondiaal e-waste probleem. 

Aankopers van ICT materiaal hebben een koopkracht die een belangrijke invloed kan uitoefenen op het rechttrekken van deze onduurzame omstandigheden. Daarom kan ook uw ICT-aankoopbeleid een belangrijke hefboom zijn om de ICT-productieketen te verduurzamen. Net zoals bij gelijkaardige initiatieven (bv. het ‘Circular and Fair ICT Pact’ (CFIT) –  in voorbereiding), willen we ook in België bekijken hoe aankopers de valkuilen en kansen van het IT-aankoopbeleid kunnen aangrijpen om de ICT-markt op termijn echt duurzaam te maken. 

DOEL

Het doel van dit initiatief is om publieke aankopers meer duurzame (circulaire, milieuvriendelijke en eerlijke) ICT te laten aankopen door onderling kennis te delen en goede praktijken naar voor te schuiven. In lijn met internationale ambities is het gemeenschappelijke doel gericht op een duurzame transitie in de ICT industrie tegen 2030.  

DOELGROEP

Belgische publieke aankopers en overheidsexperten werkzaam binnen een organisatie die onderhevig is aan de wetgeving op de overheidsopdrachten.

PROGRAMMA

Tijdens de sessies staat vooral de deling van ervaringen en kennis tussen de deelnemers centraal. Daarnaast worden goede praktijken en instrumenten besproken en komen experten aan het woord. Om actuele valkuilen en kansen te detecteren, zal een beperkt vooronderzoek aan de hand van een korte vragenlijst uitgevoerd worden. De inhoud focust op het verduurzamen van de aankoop van ICT hardware (oa. smartphones, laptops, pc’s en monitors). In tweede instantie kan ook een duurzaam gebruiksbeleid inzake ICT-hardware besproken worden. Duurzaamheid wordt breed ingevuld: zowel circulaire, milieu-, sociale en ethische aspecten zullen aan bod komen. 

Bent u geïnteresseerd in dit initiatief? Registreer u dan (zie link onderaan deze pagina) en noteer alvast de volgende data in uw agenda:

Online sessies binnen het leernetwerk (telkens in de voormiddag van 9u tot 12u30):

  • vrijdag 26 maart
  • donderdag 29 april 
  • donderdag 21 oktober

Op donderdag 29 april zijn er in de namiddag (tot 15u) ook gefaciliteerde sessies in deelgroepen voor de uitwerking van een opdracht.

Terugkomsessie – presentatie van de resultaten: donderdag 18 november van 9u30 tot 12u30 te Brussel (indien mogelijk, zoniet online).

KOSTPRIJS

De deelname aan dit netwerk is kosteloos. 

WERKLAST

De sessies binnen het leernetwerk zullen online plaatsvinden, enkel de terugkomsessie hopen we in Brussel te kunnen laten doorgaan. We vragen de deelnemers dat ze zich actief engageren in de verschillende sessies en tijd willen vrijmaken om aan de slag te gaan met het leermateriaal en de informatie uit de sessies.

INFO EN INSCHRIJVEN

Taal: De sessies zullen voorzien zijn van simultane vertaling (NL- FR/FR-NL)

Registratie: Na uw registratie, houden we u op de hoogte over de verdere praktische uitwerking van dit leernetwerk. Inschrijving kan tot 17 maart via deze link. Opgelet, de plaatsen zijn beperkt.

Bij verder vragen, kan u contact opnemen met:  Kim Claes, kim.claes[at]catapa.be

Dit leernetwerk is een initiatief van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO/IFDD), met de steun van de Vlaamse en Waalse overheid. CATAPA faciliteert dit netwerk, oa. in samenwerking met Fair ICT Flanders


Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.