Colombia

Hoe een halt toeroepen aan de Locomotora minera in Colombia-La Colosa?

Na meer dan een halve eeuw gewapend conflict tussen de staat en de rebellenbewegingen (waaronder de FARC) groeit in Colombia de hoop op een vredesakkoord tussen deze twee partijen.

De toekomstige locatie van de La Colosa mijn in Cajamarca, Colombia

Ook op economisch vlak doet Colombia het goed. Het land is één van de snelst groeiende economieën van Latijns-Amerika. Het kent dan ook een grote rijkdom aan natuurlijke grondstoffen, zoals olie en goud, en heeft erg vruchtbare grond. Dat de economie zo snel groeit, heeft naast die natuurlijke rijkdommen veel te maken met het economisch beleid van de overheid. Het Nationaal Ontwikkelingsplan 2014-2018 van president Santos focust op vijf ‘locomotieven’: infrastructuur, huisvesting, mijnbouw en energie, agro-industrie en innovatie. Een belangrijke doelstelling van dit ontwikkelingsplan is om buitenlandse investeerders aan te trekken, die grootschalige landbouw-, mijnbouw- en energieprojecten ontwikkelen.

Helaas leidt de komst van zowel binnenlandse bedrijven als buitenlandse multinationals en de grote projecten die ze opzetten tot nieuwe conflicten op het Colombiaanse territorium. Lokale inheemse groepen en campesinos worden van hun land verdreven om plaats te maken voor diverse megaprojecten. Terwijl Colombia het tweede land ter wereld is met de meeste ‘internally displaced people’, blijft deze problematiek bestaan door het investeringsvriendelijke beleid van de overheid tegenover investeerders die megaprojecten ontwikkelen en daarvoor grote stukken grond opeisen. Bovendien, heeft dit ontwikkelingsplan een grote impact op de biodiversiteit en de diverse ecosystemen van het land.