Vacatures

Vacature: Zuidmedewerker (m/v) te Cajamarca/Ibagué, Colombia

CATAPA is een sociale en ecologische beweging die met een participatieve en geïntegreerde aanpak werkt aan anders globalisering en duurzame ontwikkeling. CATAPA focust hierbij op de problematiek van mijnbouwconflicten in Latijns-Amerika.

In Latijns-Amerika ondersteunt CATAPA de lokale gemeenschappen die (potentieel) worden getroffen door de negatieve impact van mijnbouw. Op vraag van haar partnerorganisaties bevordert CATAPA dialoog in functie van conflictpreventie en –bemiddeling.

De zuidmedewerker zal ingeschakeld worden om samen te werken met COSAJUCA (Colectivo SocioAmbiental Juvenil Cajamarcuno) in Ibagué, Colombia. COSAJUCA is een basisbeweging van jonge ‘defensores de los derechos humanos y el territorio’ die de focus legt op het geweldloze verzet tegen het geplande mijnbouwproject La Colosa.

Taakomschrijving

 • Dagelijkse werking van COSAJUCA versterken en bijdrage leveren aan het organiseren en opvolgen van een consulta popular.
 • Opvolging van de case ‘La Colosa’ in Cajamarca en omgeving en beeldmateriaal verzamelen.
 • Opvolging en ondersteuning van het project “Integraal en participatief waterbeheer in Cajamarca”. Aangezien mijnbouw een grote impact heeft op de kwantiteit en kwaliteit van de lokale watervoorraad, zal je enerzijds mee de lokale bevolking sensibiliseren over het collectieve en participatieve waterbeheer en anderzijds de participatieve monitoringsmethodes en -instrumenten mee beheren die de plattelandsbevolking toelaat zelf toezicht te houden op de kwaliteit van de watervoorraden in hun gemeenschappen.
 • Een ander project waarvoor je zal instaan is “de waarheidscommissie” waarmee correcte informatie over het mijnbouwproject en de gevolgen hiervan voor de bevolking lokaal worden verspreid. De bedoeling van het project is de participatie van de bevolking te verhogen om hun natuurlijke rijkdommen te beschermen.
 • Beheer, verantwoording en rapportage van beide subsidiedossiers
 • Kennis en aanpak van CATAPA met COSAJUCA delen.
 • Overleggen en coördineren binnen de verschillende samenwerkingsverbanden lokaal en internationaal.
 • Externe communicatie over lokaal en (inter)nationaal nieuws over mijnbouw, extractivisme en sociale bewegingen en CATAPA en achterban informeren over recente ontwikkelingen. Dit kan via blogs, artikels en foto’s op de website van CATAPA en sociale media.
 • Mogelijkheden aftoetsen voor nieuwe samenwerkingsverbanden, bv met de Universiteit van Tolima.
 • Noordwerking: De zuidmedewerker levert informatie en materiaal ter versterking van onze campagnes in Vlaanderen, onder meer in het kader van het Generatie Transitie project. Na terugkeer is hij/zij bereid zijn kennis en ervaring intern en extern te delen.

Profiel

 • Je bent minimum 21 jaar.
 • Je hebt een zeer goede kennis (gesproken en geschreven) van het Spaans en Nederlands, bij voorkeur ook Engels.
 • Er is een band met CATAPA, bv in het verleden een engagement opgenomen, samengewerkt,…
 • Je kan een aanzienlijke kennis van de mijnbouwproblematiek voorleggen.
 • Ervaring in/kennis over de context van Colombia is een pluspunt.
 • Je bent diplomatisch ingesteld en houd je op de achtergrond als de situatie gevaarlijk wordt.
 • Je bent sociaal en communicatief vaardig.
 • Je functioneert zowel zelfstandig als in team goed.
 • Openheid en respect voor culturele verschillen tonen en je kunnen aanpassen aan andere culturen en organisatievormen.
 • Je bent bereid om fondsen te zoeken om de nieuwe samenwerking en je eigen functie en werkingskosten te bekostigen.
 • Het is een pluspunt als je je voordien kan vrijmaken om in te werken.
 • Je bent geïnteresseerd in een engagement binnen CATAPA na terugkeer.

Periode

Idealiter vertrek je begin juli 2017. Afhankelijk van de verkregen fondsen gaat het om minstens 6 maanden, bij voorkeur verlengd tot een jaar. Na 6 maanden zal er een evaluatie van de medewerker plaatsvinden. Indien deze negatief en niet meer bij te sturen is, bestaat de mogelijkheid dat de samenwerking stopgezet wordt.


Wij bieden

 • Voorbereiding vóór vertrek en omkadering en opvolging tijdens het verblijf.
 • Een volledige reisbijstandsverzekering.              
 • Een bijdrage in de leefkosten indien je geen recht hebt op een uitkering in België (+-300 euro/maand). CATAPA komt niet tussen in de kost van het vliegticket.

Geïntersseerd?

Stuur je CV en motivatiebrief naar colombiawg@catapa.be  en dit ten laatste op 21 juni 2017. We nemen contact op met jou in de loop van de week nadien.

Meer informatie? Neem contact op met Bart Carlier (bart.carlier@catapa.be) of Charlotte Christiaens (charlotte.christiaens@catapa.be).

CATAPA Maria Hendrikaplein 5 bus 401 9000 Gent