Mijnbouwbedrijf Glencore en haar financierders zijn verantwoordelijk voor milieu- en mensenrechtenschendingen in Peru en Colombia. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Oxfam, Fair Finance International, Cinep, Censat en Cooperacción. Om activisten uit Peru en Colombia te ondersteunen bij gesprekken met BNP Paribas Fortis organiseerden we samen met FairFin en Extinction Rebellion Gent een actie.

Als gevolg van de mijnbouw van Glencore zijn duizenden inheemse bewoners van hun land verdreven. Zij die wel nog in de nabijheid van de mijnen wonen, kampen met een groot aantal gezondheidsproblemen als gevolg van de giftige stoffen in de lucht, de bodem en het water. Het gaat meer bepaald om een steenkoolmijn in Colombia (Cerrejón) en een kopermijn in Peru (Antapaccay-Tintaya).

In theorie doet Glencore zich voor als een ‘verantwoord bedrijf’ en ondertekent het internationale verdragen die mensenrechten zouden moeten beschermen. Maar in de praktijk zien we dat de mijnbouwreus onvoldoende actie onderneemt om ervoor te zorgen dat haar dochterondernemingen de mensenrechten daadwerkelijk respecteren.

Ook Europese banken en investeerders ontlopen hun verantwoordelijkheid, door onvoorwaardelijk in Glencore te investeren. Ze strijken de winsten op, maar roepen het bedrijf niet ter verantwoording wanneer het mensenrechten schendt of het milieu onomkeerbaar schaadt. Bijna de helft van alle leningen aan Glencore wordt door Europese banken en investeerders verstrekt. Het is aan deze investeerders om voorwaarden op te leggen aan hun financiële steun, zodat zowel het milieu als de lokale gemeenschappen worden beschermd, of het bedrijf niet langer financieel te steunen.

Ook banken actief in België zijn betrokken. Zo had BNP Paribas in juni 2023 maar liefst 6,3 miljoen euro aan aandelen in handen. Tussen 2016 en 2023 heeft de bank leningen en underwritings (het helpen uitschrijven van obligaties) gegeven aan Glencore ter waarde van meer dan 2 miljard euro.

Daarom ondersteunden we de vertegenwoordigers uit Peru en Colombia. FairFin, Broederlijk Delen en Oxfam Novib gingen in gesprek met BNP in Brussel, al is dat relatief: last minute verkoos de bank een video call. In solidariteit met de delegatieleden versterkten CATAPA, FairFin, Grootouders voor het Klimaat en Extinction Rebellion Gent ook hun stem ook met een symbolische actie aan de deur van het kantoorgebouw. Samen roepen we de bank op om haar verantwoordelijkheid te nemen en de schade die zij mee gefinancierd heeft te erkennen, en om de schadelijke activiteiten van Glencore niet langer te steunen.

De actie ontstond uit de #bankswithoutmining vrijwilligers werkgroep van CATAPA, in nauwe samenwerking met FairFin en de creatievelingen van Extinction Rebellion Gent. Vele vrijwilligers werkten de laatste maanden mee in de werkgroep. Catapistas (in de breedste zin van het woord, inclusief FairFin en XR) doken in de divestment matier, bedachten een actieconcept en werkten het samen uit tot deze actie.

Tenslotte willen we, net als de delegatieleden deden tijdens de actie, benadrukken dat dit om meer gaat dan enkel BNP Paribas Fortis en Glencore: we moeten er naar streven om de financiering van destructieve mijnbouw onmogelijk te maken.

Wat kan je zelf doen?

Glencore heeft de Colombiaanse staat al meermaals aangeklaagd wanneer ze niet akkoord gaan met beslissingen die Colombianse gemeenschappen beschermen tegen hun mijnbouwpraktijken. Dit deden ze vorige maand opnieuw, eis met ons dat ze hun klacht laten vallen. Lees meer en teken de petitie

Deze actie was onder andere het resultaat van de inzet van heel wat vrijwilligers, onze Catapistas. Wil je jouw energie ook op onze divestment werkgroep loslaten? Word vrijwilliger en sluit je aan bij #bankswithoutmining in onze Slack omgeving.

Meer media van de actie – foto’s: FairFin