3 TOT 6 SEPTEMBER CATAPA ZOMERKAMP

Het zomerkamp is ook de ideale gelegenheid om CATAPA te ontdekken, nieuwe en oude medewerkers (beter) te leren kennen, en mee te denken/werken aan de projecten van CATAPA.

Second Life @School is een nieuw educatief project voor het secundair onderwijs waarin leerlingen kennis maken met  de wereldwijde grondstoffenproblematiek. Het daagt leerkrachten uit om samen met hun leerlingen creatieve toepassingen en alternatieven te bedenken voor vergeten, kapotte of uit de mode geraakte spullen. Meer op www.second-life.be.

De ontginning van metalen, mineralen en petroleum en gas raakt zowat alle grote thema’s van de Noord-Zuidproblematiek zoals milieuvervuiling, klimaatproblematiek, waterschaarste, ontbossing, conflicten, corruptie, arbeidsomstandigheden, internationaal (afdwingbaar) recht, deregulering, schuldenlast en democratisering.

CATAPA zomerkamp van 3 tot 6 september
Second Life@School daagt leerkrachten en leerlingen uit
Uitgedaagd door grondstoffenschaarste

Presentation and transcription: Wilder A. Sánchez Sánchez, Translation: Myriam De Vos

Pronunciamiento de organizaciones sociales del Perú.

Press release by GRUFIDES. 28 May 2015, Cajamarca, Peru.