Tijdens de academische week van dit jaar (van 23 februari tot 8 maart) hebben gastsprekers Nancy Fuentes León uit Peru en Roxana Pencea en Tudor Bradatan uit Roemenië in een reeks lezingen en evenementen hun ervaringen en kennis gedeeld. Over deze evenementen en lezingen hebben we een kort verslag gemaakt.

Second Life @School is een nieuw educatief project voor het secundair onderwijs waarin leerlingen kennis maken met  de wereldwijde grondstoffenproblematiek. Het daagt leerkrachten uit om samen met hun leerlingen creatieve toepassingen en alternatieven te bedenken voor vergeten, kapotte of uit de mode geraakte spullen. Meer op www.second-life.be.

De ontginning van metalen, mineralen en petroleum en gas raakt zowat alle grote thema’s van de Noord-Zuidproblematiek zoals milieuvervuiling, klimaatproblematiek, waterschaarste, ontbossing, conflicten, corruptie, arbeidsomstandigheden, internationaal (afdwingbaar) recht, deregulering, schuldenlast en democratisering.

Speakers Tour 23 februari - 8 maart
Second Life@School daagt leerkrachten en leerlingen uit
Uitgedaagd door grondstoffenschaarste

Presentation and transcription: Wilder A. Sánchez Sánchez, Translation: Myriam De Vos

Pronunciamiento de organizaciones sociales del Perú.

Press release by GRUFIDES. 28 May 2015, Cajamarca, Peru.