MEP day CATAPA speakers tour 2022

MILIEUACTIVISTEN, INHEEMSE VERTEGENWOORDIGERS VAN DOOR-MIJNBOUW-GETROFFEN-GEMEENSCHAPPEN VERGADEREN MET LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT OVER DE EU-WETGEVING INZAKE DUE DILIGENCE

Onze Peruaanse milieuactivisten, Mirtha & Rosas, samen met inheemse vertegenwoordigers uit Rusland en Guatemala, hebben op donderdag 4 maart een ontmoeting gehad met Europarlementariërs om hun verhalen te delen over hun strijd om hun gemeenschappen te beschermen tegen destructieve mijnbouwprojecten. 

Vrijwillige internationale normen voor verantwoord ondernemen hebben geen effect gehad op milieu- en mensenrechtenschendingen in de toeleveringsketens.

Zij eisten strengere wetgeving op het gebied van batterijen en due diligence, waarin de stemmen en ervaringen van de getroffen gemeenschappen een centrale plaats innemen. In het kader van de “Social License to Operate” (SLO), een niet-bindende vrijwillige verbintenis tot “goede praktijken”, kunnen bedrijven hun activiteiten greenwashen. Deze vrijwillige internationale normen voor verantwoord ondernemen hebben geen effect gehad op milieu- en mensenrechtenschendingen in de toeleveringsketens.

Onze Peruaanse verdedigers maakten deel uit van een delegatie die een ontmoeting had met de assistenten van de Franse Europarlementariër Manon Aubry - GUE/NGL (foto boven) en de Nederlandse Europarlementariër Antonius Manders (EEP)
Onze Peruaanse verdedigers maakten deel uit van een delegatie die een ontmoeting had met de assistenten van de Franse Europarlementariër Manon Aubry - GUE/NGL (foto boven) en de Nederlandse Europarlementariër Antonius Manders (EEP)

De delegatie benadrukte dat koper, bauxiet en ijzer binnen de voorgestelde due diligence-verplichtingen moeten blijven vallen. Ze vestigde ook de aandacht op de noodzaak om verplichtingen inzake klimaateffecten op te nemen.

Volgens de huidige voorstellen voor “Corporate Sustainability Due Diligence” zijn enkel mijnbouwbedrijven in de EU met meer dan 250 werknemers en een jaaromzet van 40 miljoen euro verplicht om schendingen van de mensenrechten en het milieu in hun toeleveringsketen te voorkomen. Dat geldt voor minder dan 0,2% van de bedrijven in de EU.

Bedrijven zullen ook alleen verplicht worden de impact van zogenaamde “gevestigde” zakenpartners te voorkomen. Dit heeft geen betrekking op kortetermijnrelaties, waardoor bedrijven ertoe worden aangezet regelmatig van leverancier te veranderen om hun aansprakelijkheid te ontlopen. 

Het wetsvoorstel neemt ook de ernstige juridische belemmeringen niet weg die transnationale rechtszaken tegen ondernemingen in de weg staan, zoals kosten, korte termijnen, gebrek aan toegang tot bewijsmateriaal en een onevenredige bewijslast. 

Onze milieuactivisten hebben niet alleen aangedrongen op duurzaamheid, maar ook op een fundamentele verandering van onze samenleving en onze relatie met de natuur. Ons huidige lineaire model van consumptie en productie is een drijvende oorzaak van de klimaatcrisis. Dit “wegwerp”-model, het streven naar grenzeloze groei, productie en consumptie, vernietigt onze biodiversiteit, vervuilt onze rivieren en doodt degenen die ons verdedigen.

 

De overconsumptie in de EU houdt rechtstreeks verband met destructieve mijnbouwprojecten in Peru en Latijns-Amerika. De materiaal voetafdruk van de EU bedraagt 14,5 ton per hoofd van de bevolking (waarvan 20% wordt ingevoerd van buiten de EU). Dit is het dubbele van een rechtvaardige consumptielimiet en verbruikt tot 97% van de “veilige exploitatieruimte” van de planeet

Na een bezoek aan het EU-parlement ontmoetten onze milieuactivisten andere inheemse vertegenwoordigers, CSO’s en Europarlementariërs voor een diner om banden van solidariteit in hun strijd voor gerechtigheid op te bouwen en te versterken.

Deze bijeenkomst vond plaats in samenwerking met de EEB, als onderdeel van de Speaker’s Tour 2022.

Geschreven door catapista Connor Cashell.

Bronnen:

Business and Human Rights Centre Resource Centre., (2019). 
Brumadinho dam collapse: lessons in corporate due diligence and remedy for harm done. 
Available at: https://www.business-humanrights.org/en/blog/brumadinho-dam-collapse-lessons-in-corporate-due-diligence-and-remedy-for-harm-done/ 
[Accessed 22 March 2022].

Cockburn, H. (2020) ‘Climate crisis: 
global temperature rise of 2C ‘would release billions of tonnes of soil carbon’, Independent, 2 November 2020. 
Available at: https://www.independent.co.uk/climate-change/news/soil-carbon-climate-crisis-global-warming-b1534409.html 
[Accessed 22 March 2022].

European Commission (2021) ‘Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council 
on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937’. 
Available at: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_183885_prop_dir_susta_en.pdf 
[Accessed 22 March 2022].

European Environmental Bureau, Friends of the Earth Europe (2021). 
Green mining is a myth’: the case of cutting EU resource consumption. 
Available at: https://eeb.org/wp-content/uploads/2021/10/Green-mining-report_EEB-FoEE-2021.pdf 
[Accessed 22 March 2022].

MEP Antonius Manders (2021), Report on the liability of companies for environmental damage (2020/2027(INI)) 
Committee on Legal Affairs. 
Available at: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0112_EN.pdf 
[Accessed 22 March 2022].

OECD (2011), Guidelines for Multinational Enterprises (2011 update), 
Available at: https://doi.org/10.1787/9789264115415-en 
[Accessed 22 March 2022].

United Nations (2011), Guiding Principles on Business and Human Rights: 
Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework. 
Available at https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 
[Accessed 22 March 2022].

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.