Speakers Tour Student Event Ku Leuven

Speaker’s Tour Studentenevenement – Burgerraad: Extractivisme en KULeuven

Speaker’s Tour Studentenevenement – Burgerraad: Extractivisme en KULeuven

We eten geen goud, we drinken geen olie.

(Rosas Duran Carrera, KULeuven Studenten Evenement)

Tijdens de Sprekerstour van dit jaar organiseerde CATAPA verschillende evenementen op studentencampussen in heel Vlaanderen. Op maandag 7 maart reisde Rosas naar de KULeuven om een treffende getuigenis af te leggen over de impact van verschillende mijnbouwprojecten op zijn gemeenschap en hun collectieve verzet.

In de tweede helft van het evenement werden de studenten uitgedaagd om de banden tussen het extractivisme en hun universiteit in vraag te stellen. Zo werkt het SIM2 Instituut van de KULeuven aan recyclage en aan ‘milieuvriendelijke’ extractie van materialen en mineralen. Het instituut werkt samen met verschillende ontginningsbedrijven, zoals Nyrstar en Umicore, met een geschiedenis van milieu- en mensenrechtenschendingen en banden met het Belgisch kolonialisme.

Speakers Tour Student Event Ku Leuven

Het enthousiasme in de zaal was groot. Studenten brainstormden over verschillende strategieën over hoe we collectief actie konden ondernemen om de KULeuven te dwingen af te stappen van mijnbouw en meer transparantie te bieden. Daarna planden we een volgende bijeenkomst om deze ideeën om te zetten in een concrete campagne.

Dit evenement was onderdeel van de Speaker’s Tour 2022.

Geschreven door catapista Connor Cashell.

Bronnen:

KULeuven Institute for Sustainable Metals and Minerals (2022) Industrial Sounding Board,
Available at: https://kuleuven.sim2.be/industrial-sounding-board/
[Accessed 22 March 2022]. 
 
KULeuven Institute for Sustainable Metals and Minerals (2022) Mission and Vision.
Available at: https://kuleuven.sim2.be/mission-vision/
[Accessed 22 March 2022].
 
Sanderson, Henry (2019) ‘Congo, child labour and your electric car’, Financial Times, July 7 2019.
Available at: https://www.ft.com/content/c6909812-9ce4-11e9-9c06-a4640c9feebb
[Accessed 23 March 2022]. 
 
Shepherd, Tony (2021) ‘In the shadow of Port Pirie’s lead smelter,
parents fight a losing battle against contamination’, Guardian, 3 September 2021.
Available at: https://www.theguardian.com/australia-news/2021/sep/04/
[Accessed 23 March 2022].

Studie-en Lobby-werkgroep

Wij zijn verheugd de lancering aan te kondigen van CATAPA’s nieuwe Studie- en Lobby-werkgroep. De Werkgroep zal baanbrekend onderzoek verrichten en lobbyen rond de volgende thema’s;

 

Onderzoeksthema 1: Geplande Veroudering: Ctrl Alt Del Campagne

Ons huidige lineaire model van consumptie en productie is een drijvende oorzaak van de klimaatcrisis. In dit “wegwerp”-model plaatst de drang naar grenzeloze productie en consumptie van elektronica kwantiteit boven productkwaliteit.

Producten worden gemaakt met een beperkte levensduur (geplande veroudering) of het ontwerp maakt reparatie moeilijk of onhaalbaar. Sommige producten zijn ontworpen om te falen, met systeemfouten die doelbewust zijn ingebouwd om de levensduur te verkorten. Dit is een doelbewuste strategie van de elektronica-industrie om gebruikers ertoe aan te zetten “nieuwe en verbeterde” producten te kopen. Dit is geplande veroudering.

Om een einde te maken aan geplande veroudering is een beleidswijziging op Vlaams en EU-niveau nodig. De planeet heeft dringend nood aan sterke politici die bereid zijn om zich uit te spreken tegen de elektronica-industrie en een strikte regelgeving in te voeren die multinationals verplicht ecologisch ontworpen producten te produceren. Elektronische producten moeten repareerbaar zijn en gemaakt zijn om lang mee te gaan, in plaats van wegwerpproducten die gemaakt zijn om snel kapot te gaan en regelmatig vervangen te worden. 

 

Onderzoeksthema 2: Europese strategie voor Kritische Grondstoffen

CATAPA streeft naar een wereld waarin de winning van niet-hernieuwbare grondstoffen niet langer noodzakelijk is. Om dit te bereiken is een fundamentele transformatie van onze samenleving en relatie tot de natuur nodig. 

Onder het mom van “groene mijnbouw” schetst de lijst van kritieke grondstoffen van de EU een strategie voor de bevoorrading van meer dan dertig ontgonnen grondstoffen, zoals lithium, die “noodzakelijk” worden geacht voor de groene transitie.

Om een dergelijke toegenomen vraag naar grondstoffen veilig te stellen, is de uitbreiding van mijnbouwactiviteiten in de EU nodig. Meer mijnbouw zal leiden tot ernstige negatieve sociaalecologische gevolgen, zoals mensenrechtenschendingen, vervuiling en verlies van land. De overgang naar hernieuwbare energie moet op een rechtvaardige manier gebeuren. 

 

Onderzoeksthema 3: Het recht om nee te zeggen

Een rechtvaardige overgang houdt in dat lokale gemeenschappen het recht hebben om nee te zeggen tegen mijnbouwprojecten. Onder de ‘social licence to operate’ (SLO), een niet-bindende vrijwillige verbintenis tot ‘goede praktijken’, kunnen bedrijven hun activiteiten groenwassen. Lokale gemeenschappen beschikken niet over een juridisch instrument om zich te verzetten tegen ongewenste mijnbouwprojecten. 

Wanneer lokale gemeenschappen hun toevlucht nemen tot directe actie om zich tegen mijnbouwactiviteiten te verzetten, worden zij weggestuurd, als terroristen bestempeld en geconfronteerd met ernstige repressie en schendingen van de mensenrechten. In 2020 werden 227 milieuactivisten vermoord.

Bovendien stelt het systeem voor de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten (Investor-State Dispute Settlement – ISDS), dat is ingebed in internationale handelsovereenkomsten, bedrijven in staat om staten, voornamelijk in het Zuiden, aan te klagen wegens verzet tegen voorgestelde mijnbouwprojecten.

Het ISDS-systeem moet worden ontmanteld. Er moeten eerlijkere, democratische raadplegingsmechanismen komen. Lokale gemeenschappen moeten de beslissende, wettelijk bindende stem hebben over het lot van mijnbouwprojecten. 

 

Onderzoeksthema 4: Alternatieven voor extractivisme

We leven in een tijdperk van crises. De huidige mantra en schijnoplossingen van eindeloze groei, consumptie en onderwerping van de natuur drijft de planeet richting sociaal-ecologische ineenstorting.

Dus, wat is de oplossing?

Om die sociaal-ecologische ineenstorting te vermijden, moeten we gedurfde alternatieven, zoals Degrowth, durven bedenken en belichamen. Onze economie moet gebaseerd zijn op sociale en ecologische rechtvaardigheid. We moeten onze relatie met de natuur herstellen en onze co-existentie met de natuur erkennen. 

 

Doe mee!

Deelname aan de Studie- en Lobbywerkgroep biedt je de mogelijkheid om je onderzoeks- en lobbyvaardigheden te verbeteren. Je werk zal CATAPA’s visie en missie ondersteunen, en zal gepubliceerd worden op onze website en social media platforms. 

Er zal binnen de werkgroep ook gelegenheid zijn om andere projecten te ontwikkelen, zoals een Open Journal, Book Club, Symposia en meer!

Aanmelden: https://forms.gle/sw7i6tm2ZmNojxzm7  

Wil je meer informatie? Neem contact op met connor.cashell[at]catapa.be  

Neem deel aan de gratis escaperoom Re-Connect!

Neem deel aan de gratis escaperoom Re-Connect!

Wilde je altijd al een escaperoom doen, maar kwam je er nog niet toe? Verzot op je smartphone, maar weet je niet wat er in zit? Doe dan mee aan de gratis escaperoom Re-Connect. Maak indruk op je vrienden door hen te snel af te zijn, los onze leuke puzzels en raadsels op en vind om ter eerst de tips om jezelf te bevrijden. Zo kom je op een speelse manier meer te weten over de impact van je smartphone op mens en milieu.

Escaperoom-ReConnect -Bos plus Catapa

Er zijn 3 escaperooms beschikbaar. In elke room speel je met min. 4 en max. 8 personen. Van  16 oktober tem 27 november  bevindt de escape game zich op de CINOCO-site, Pierre Van Humbeekstraat 5, Sint-Jans-Molenbeek (Brussel). Inschrijven is verplicht! Reserveren kan via deze link

Een groep Catapistas nam trouwens reeds deel en zette een recordtijd neer! Kan jij beter? 😉 

Escaperoom-ReConnect -Bos plus Catapa

Waarom dit project? 

De gemiddelde smartphone doet 2,5 jaar dienst. De helft van de jongeren voelt zich verslaafd aan zijn smartphone. Die smartphone zit bovendien vol materialen waarvoor mijnbouw nodig is. Verontrustende cijfers, want mijnbouw is één van de 4 grootste drijvers van ontbossing. Lees hier waarom.

De toeleveringsketen van onze elektronica zorgt daarnaast ook voor heel wat andere milieu- en sociale problemen. In een smartphone zitten zo’n 62 mineralen en metalen verwerkt. Verschillende daarvan worden ontgonnen in kwetsbare gebieden, met zware gevolgen voor mens en milieu: vervuiling door chemische stoffen en zware metalen, ontbossing, verlies van landbouwgrond en biodiversiteit, schending van mensenrechten en criminalisering. De ICT-sector veroorzaakt daarnaast bijna 4% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Dus wil jij graag meer te weten komen over de impact van onze elektronica op mens en milieu? Aan de hand van raadsels ontdekken welke mineralen er in jouw smartphone zitten, waar deze ontgonnen worden en wie hiervan de gevolgen draagt? 

Aarzel dan niet en schrijf je zo snel mogelijk in en probeer de recordtijd te verbeteren! Succes!

reconnect-escaperoom_broei-3

Onder leiding van BOS+ sloegen CATAPA en De Transformisten de handen in elkaar voor de creatie van deze escaperoom, gekaderd binnen het Re-Connect project. Voor de ontwikkeling ervan werd er beroep gedaan op #ANTcollectief.

Cajamarca Art and Unity

Kunst en Eenheid in Cajamarca

Kunst en Eenheid in Cajamarca

“Wat als we zouden zingen?”, vraagt ze terwijl ze een papiertje met wat gekrabbelde songteksten uit haar zak haalt. Ze is een van de Defensoras de la Vida y la Pacha Mama uit Cajamarca. We zitten midden in onze laatste workshop over burgerjournalistiek en mensenrechten en we kletsen wat terwijl de lunch wordt opgediend. “Wat als we zouden zingen?

En we zingen. Niet alleen om de wachttijd te doden, maar om onze boodschap over te brengen, om dichterbij elkaar te komen. Snel komen de deelnemers van de workshop bijeen, ze bekijken samen de teksten, en ze zingen. Over de prachtige meren van Cajamarca, over de mijnbouwprojecten die ze verwoesten, over hun verzet, hun strijd en het nooit opgeven.

Mijn moeder en ik schreven dit lied toen we protesteerden tegen Conga”, vertelt de vrouw, “we zongen het in de straten, we zongen het overal. En het is nog steeds accuraat.

Mensenrechten

Het lied werd de rode draad tijdens de rest van onze workshop. We waren samengekomen in een trainingssessie georganiseerd door onze partnerorganisatie Grufides in Cajamarca, Peru, samen met Chaikuni in Iquitos, als onderdeel van een project gefinancierd door de provincie Oost-Vlaanderen. Het project richt zich op de empowerment van rurale en inheemse vrouwen voor de verdediging van fundamentele en collectieve rechten in socio-ecologische conflicten in deze beide regio’s.

Een groot en belangrijk onderdeel van dit project bestaat uit het organiseren van trainingssessies over twee hoofdthema’s: mensenrechten en burgerjournalistiek.

De eerste sessie informeert over mensenrechten met het idee dat “je je rechten niet kunt verdedigen als je ze niet kent”. Daarom werken we sinds anderhalf jaar met mensen, vooral vrouwen, uit verschillende gemeenschappen in Cajamarca rond verschillende thema’s: mensenrechten, milieurechten, geweld tegen vrouwen, interculturele gezondheid enzovoort.

Samenkomen om te praten over ervaringen in verschillende gemeenschappen is van groot belang. Het helpt om te weten dat mensen in andere regio’s met soortgelijke problemen kampen, om de uitkomst van soortgelijke strijd te horen en om te weten dat andere gemeenschappen je steunen in deze strijd om je rechten te verdedigen.

Burgerjournalistiek

Het tweede onderwerp waar we tijdens deze trainingssessies aan werken is burgerjournalistiek. Hoe kunnen deze gemeenschappen ervoor zorgen dat de rest van de wereld weet wat ze doormaken? Hoe kunnen ze ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte is van de zaken waarvoor ze strijden?

Journalistiek en communicatiemiddelen zijn belangrijke instrumenten om de schending van collectieve en fundamentele rechten in deze gemeenschappen aan te pakken. De dag van vandaag is journalistiek één van de krachtigste middelen om iemands’ rechten te verdedigen.

Daarom richten we ons tijdens deze sessies op het maken van video’s, foto’s, het schrijven van notities, het maken van radioprogramma’s en radiospots. We leren over storytelling, hoe we sociale media en hashtags kunnen gebruiken en belangrijker nog: we doen dit samen.

Onze focus tijdens de laatste paar sessies was om te werken aan een regionale en nationale campagne tussen de verschillende gemeenschappen die betrokken zijn bij dit project. De deelnemers bedachten zelf doelen voor deze campagne, met hun doelgroep in het achterhoofd, en tijdens deze laatste sessie bedachten ze ook hun strategie.

Kunst als strategie

De deelnemers besloten zich voor deze eerste campagne te concentreren op drie specifieke gevallen en kwamen met vier verschillende strategieën om hun publiek te bereiken: een video, waarin we een “voor” en “na” met betrekking tot de mijnbouwprojecten in hun regio konden laten zien, een studie over de waterkwaliteit, een sleutelfiguur die hun verhaal vanuit hun eigen perspectief kan vertellen en niet te vergeten: kunst.

We kunnen schilderen. We kunnen muurschilderingen maken in heel Cajamarca, in heel Peru. We kunnen zingen, we kunnen meer liedjes schrijven, zoals het liedje dat we net zongen. We kunnen poëzie gebruiken. We kunnen theater maken. We zijn allemaal creatief, we hebben allemaal capaciteiten. En we kunnen kunst gebruiken als onze strategie.

De ideeën over hoe we kunst in onze campagne konden gebruiken, bleven stromen. “Toen Máxima Acuña in de internationale pers haar verhaal moest vertellen, deed ze dat niet. Ze zong het. En dat was zoveel krachtiger, het bracht zoveel emoties over. Ik krijg nog steeds kippenvel als ik eraan denk,” zei iemand, “wij kunnen dit ook doen. Onze verhalen zijn ook krachtig. Ze hoeven alleen maar gehoord te worden.”

Om deze sessie af te sluiten, vroegen we de deelnemers wat ze hadden geleerd. “Dat we samen sterker staan”, zei iemand. “Dat we onze kunst kunnen gebruiken om de wereld onze realiteit te laten zien”, voegde iemand eraan toe. Kunst en eenheid. Dat is wat we vandaag hebben geleerd. Kunst en eenheid. We zullen samen opstaan en zingen. En onze stemmen zullen gehoord worden.

Ctr alt del logo

Ctrl Alt Del Campagne

Lancering Ctrl Alt Del Campagne

Reset het systeem & stop geplande veroudering!

De aarde raakt uitgeput.

Overstromingen, bosbranden, smeltende gletsjers, …: we worden alsmaar vaker geconfronteerd met natuurrampen. De gevolgen zijn desastreus & onbetwistbaar: we zijn de limieten van onze planeet aan het overschrijden. Om onze aardbol leefbaar te houden moeten we wakker worden en actie ondernemen. Actie gericht op het systeem, want we moeten dringend stoppen met enkel burgers verantwoordelijk te houden: we moeten het systeem aanpakken, het economisch systeem dat streeft naar eeuwige groei! Een reset van dat systeem, dat is wat we nodig hebben! Ctrl Alt Del! 

Take, make, waste.

Ons huidige lineaire consumptie- en productie model is één van de grootste oorzaken voor deze klimaatcrisis. Bij dit “wegwerp” model is de kwaliteit van die producten ondergeschikt aan de kwantiteit, om zo de consumptie en de verkoop, voornamelijk van elektronica, tot het eindeloze te stimuleren. 

Meer productie = meer mijnbouw

Dat oneindig aanbod van producten strookt niet met de eindigheid van onze planeet, de aarde is geen bodemloze put. We kunnen niet alsmaar meer metalen uit de grond blijven halen. De vraag naar ruwe grondstoffen is al onhoudbaar, met vele catastrofes als gevolg. Mijnbouw gaat niet alleen gepaard met grote energie- en waterverspilling, maar ook met de verontreiniging van grond en water, door het gebruik van chemicaliën. Dit veroorzaakt biodiversiteitsverlies en dus de aantasting van het ecosysteem van de aarde. Daarboven is de mijnbouwsector ook verantwoordelijk voor 10% van de wereldwijde uitstoot van CO2-emissies, waarmee deze branche behoort tot één van de meest vervuilende sectoren op aarde.

Geplande veroudering: wat is het en waarom zal het onze planeet vernietigen?

Goederen produceren aan topsnelheid en aan de laagst mogelijke prijzen, dat is de basis van ons huidig economisch systeem. Producten worden gemaakt met een gelimiteerde levensduur (geplande veroudering) of het ontwerp bemoeilijkt reparatie of maakt het onhaalbaar. Sommige producten worden zelfs expres gemaakt met systeemfouten, expres defect ontworpen dus, zodat de levensspanne kort is en er meer producten verkocht worden. Dit is deel van een doelbewuste strategie van de industrie om gebruikers te ontmoedigen en om ons snel nieuwe apparaten te doen kopen. Dat is de definitie van geplande veroudering (planned obsolescence in het engels).

Tijd om actie te ondernemen voor meer regelgeving!

De oplossing hiervoor ligt op beleidsniveau. De planeet heeft dringend behoefte aan sterke politici die zich niet laten lobbyen door de industrie, maar hen net durft te onderwerpen aan strenge regelgeving. Reglementering kan ervoor zorgen dat multinationals verplicht worden betere producten (eco-design) voor de consument te maken: herstelbare producten, gemaakt om lang mee te gaan, in plaats van wegwerpproducten gemaakt om snel kapot te gaan en vervangen te worden. Logisch toch?

Doe mee met onze Ctrl Alt Del Campagne!

Verwacht je de komende maanden aan tal van workshops, lezingen, acties, … over geplande veroudering. Volg onze Ctrl Alt Delete campagne op de voet en kom samen met Catapa in actie: laten we onze krachten bundelen om zo onze politici te dwingen hun verantwoordelijkheid op te nemen, geplande veroudering te stoppen en het huidige systeem te resetten! 

#ctrlaltdel #ExpresDefect

Design logo @DayanaCorzojoya

Catapa jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Iets later dan gepland, maar hier is het dan eindelijk: het Catapa jaarverslag van 2020! Ondanks Corona hebben we toch heel wat kunnen verwezenlijken in 2020.

Met onder andere talloze boeiende (online – damn you Covid) evenementen, maar ook de erkenning als socio-culturele organisatie (hoera!), de verschillende meerjarenprojecten (MIF, FIF en Nemo), de 11.11.11 Changemakers campagne en de vele inspanningen in ons educatief luik en op vlak van sensibilisering. Logischerwijze zaten de beweging en onze duurzame partners ook niet stil!

Duik samen met ons in het verslag van 2020 en ga op ontdekkingsreis doorheen 366 dagen vol Catapa-energie. Dat belooft voor 2021!

Minder openbaar vervoer, meer mijnbouw?

Minder openbaar vervoer betekent meer mijnbouw

Verschillende actiegroepen delen zaterdag namaaklijnkaarten uit in Gent. Op die manier willen ze de aandacht vestigen op het mobiliteitsbeleid. Volgend jaar zouden 5000 haltes verdwijnen in Vlaanderen. Snoeien in het openbaar vervoer zorgt ervoor dat mensen investeren in individueel transport. Dat zorgt dan weer voor meer elektrische wagens die op hun beurt leiden tot meer mijnbouw.

Om electrische wagens te maken zijn er 23 mineralen essentieel.

Impact op de (natuurlijke) omgeving

Om elektrische wagens te maken zijn er 23 mineralen essentieel. Het gaat onder meer om aluminium, ijzer, kobalt, koper, lithium, lood, nikkel, tin, zilver, zink en andere zeldzame aardmetalen. Hoe meer elektrische wagens, hoe meer grondstoffen er nodig zijn. Die grondstoffenrush eist een zware tol van de aarde. De ontginning van mineralen en fossiele brandstoffen bedreigt waardevolle ecosystemen zoals tropische bossen en brongebieden van rivieren. Daarnaast leidt het tot watervervuiling en waterschaarste, infiltratie van zware metalen in het milieu, (chemische) afvalbergen, luchtvervuiling, verzilting en CO2-uitstoot.

Vooral de mijnbouwsector heeft een enorme impact en brengt risico’s met zich mee. Bij de ontginning zijn chemicaliën nodig en komen zware metalen terecht in de omliggende ecosystemen. Bovendien vergroot hierdoor de kans op (natuur-)rampen. Zo was er in 2015 de catastrofale dambreuk van een ijzermijn in Mariana, Brazilië. Een toxische modderstroom sleurde toen volledige dorpen en hun inwoners honderden kilometers met zich mee.

minerals evs nma.org
Afbeelding via nma.org

Impact op lokale gemeenschappen

Naast de ecologische impact is er het rechtvaardigheidsvraagstuk. Wie wint en wie verliest bij de exploitatie van natuurlijke rijkdommen? Meestal is de lokale bevolking de verliezer. Die is namelijk sterk afhankelijk van de steeds grootschaligere ontginning van multinationals. Ruwe grondstoffen worden geëxporteerd zonder, of met een minimale verwerking: metalen, aardgas en petroleum, maar ook monoculturen uit de landbouw.

Ontginning leidt bovendien tot gewelddadige conflicten en schending van mensenrechten. De Atacama-woestijn in Chili is geleidelijk haar laatste watervoorraden aan het verliezen. Inheemse gemeenschappen trekken al enkele jaren aan de alarmbel. Ze worden nu gesterkt door wetenschappelijke onderzoeken en milieuorganisaties. De oorzaak van die uitdroging is lithiumwinning. Lithium is namelijk essentieel voor de batterijen in onze telefoons, computers en elektrische voertuigen. Chili beschikt over de helft van de lithiumreserves ter wereld en bijna de hele export wordt momenteel gewonnen uit de Atacama-woestijn, de droogste plaats ter wereld.

Het is belangrijk om de noodzaak aan ontginning zoveel mogelijk te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door een shift naar koolstof- en grondstofarme mobiliteit.

Noodzaak aan eerlijke regelgeving

Om die negatieve impact te verminderen, is het cruciaal dat de regering een aantal regels oplegt om de andere duurzame ontwikkelingsdoelen te kunnen behalen. Catapa werkte mee aan een rapport waarin enkele concrete beleidsaanbevelingen staan. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om de noodzaak aan ontginning zoveel mogelijk te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door een shift naar koolstof- en grondstofarme mobiliteit. Volop inzetten op kwalitatief, frequent en emissievrij openbaar vervoer is daarbij noodzakelijk. Daarnaast is het cruciaal om veilige fietsinfrastructuur en deelfietsen te voorzien. Ook emissievrij autodelen kan een alternatief vormen voor individueel transport.

minder openbaar vervoer, meer mijnbouw? artikel

Op korte termijn zal het onmogelijk zijn om ontginning volledig te vermijden, maar het is wel mogelijk om ervoor te zorgen dat alle ontginning verloopt binnen de planetaire grenzen en met
respect voor lokale gemeenschappen en hun leefomgeving. Zoals voorzien in de Green Deal moet er bijvoorbeeld werk gemaakt worden van een duurzame, circulaire batterijketen. Zo moeten de ontwerpstandaarden van batterijen verduurzamen. De koolstofvoetafdruk van de batterijen moet verkleinen, de productie moet gecontroleerd worden op duurzaamheid en ethische correctheid en de zeldzame aardmetalen moeten maximaal hergebruikt worden. Er komen ook regels rond recycled content (of de hoeveelheid aan gerecycleerde grondstoffen in batterijen), en er komen maatregelen om de inzamel- en recyclagepercentages fors op te trekken. Toch zou er nog een duidelijke doelstelling moeten komen die investeringen in recyclagecapaciteit sterk stimuleert.

Deze conclusies kunnen alleen maar bevestigen dat het noodzakelijk is om openbaar vervoer te versterken en zeker niet in te perken. Denk je er ook zo over?  Teken dan zeker de petitie en neem zo als burger deel aan de oproep voor de uitbouw van een modern en aantrekkelijk openbaar vervoer. 

ESC presentation BLOG - nieuwe ESC vrijwilligers

CATAPA’s nieuwe ESC Vrijwilligers

CATAPA’s nieuwe ESC Vrijwilligers

Begin september verwelkomden we 2 nieuwe collega’s bij ons op het Catapa kantoor. Ze behoren beiden tot het Europees Solidariteitskorps (European Solidarity Corps | ESC), een programma gefinancierd door de Europese Commissie. Het biedt aan jongeren de kans om zich in Europa als vrijwilliger in te zetten voor milieu- en sociale projecten. Het biedt een inspirerende en empowering ervaring aan jongeren die willen helpen, bijleren en zichzelf willen ontwikkelen.

Dit jaar richt CATAPA zich verder op de thema’s Degrowth en Wellbeing Economy. We hebben momenteel twee werklijnen: Educatie & Beweging en Communicatie & Campagnes.

Connor

Ik ben Connor, ik kom uit Ierland en ik zal me inzetten voor het luik rond Educatie&Beweging. Ik studeerde Politiek en Internationale Relaties en ik heb een Master in Internationale Ontwikkeling aan de Universiteit van Sheffield. Gedurende mijn studies focuste ik op neo-extractivisme in Ecuador en de alternatieven voor de sociaal-ecologische vernietiging van het kapitalisme, zoals Degrowth en Buen Vivir.

ESC Connor

Het ESC Vrijwilligerswerk is de perfecte gelegenheid om bij te dragen aan een doel waarin je gelooft, jezelf te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel gebied, maar ook om uit je comfortzone te stappen en een nieuw land, een nieuwe cultuur en nieuwe mensen te ontdekken

Laura

Ik ben Laura, uit Barcelona, ik zal me inzetten voor het luik rond Communicatie & Campagnes. Ik studeerde Journalistiek en finaliseerde onlangs mijn Master in Strategische- en Bedrijfscommunicatie. Ik kreeg de opportuniteit om als journaliste aan de slag te gaan bij een mediabedrijf in Colombia met een focus op Mensenrechten, en als resultaat van deze ervaring wil ik mij verder concentreren op de verdediging van mensenrechten en milieurechten. Daarom geloof ik dat werken als een Europese vrijwilliger voor een organisatie als deze, die werkt met getroffen gemeenschappen en strijdt voor een groenere en eerlijkere planeet, perfect past bij mijn doelstellingen en mijn waarden.

ESC Laura

Het ESC Vrijwilligerswerk is de perfecte gelegenheid om bij te dragen aan een doel waarin je gelooft, jezelf te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel gebied, maar ook om uit je comfortzone te stappen en een nieuw land, mensen en cultuur te ontdekken

Catapa Movement Weekend

Movement weekend

Evenement:

Movement Weekend

1 – 3 Oktober

Schrijf je in

Doe mee aan ons Movement Weekend dat zal plaatsvinden van 1 tot 3 oktober. Het ideale moment om het werk van CATAPA en de Catapistas te leren kennen, gedachten uit te wisselen en je kennis te vergroten!

Tijdens dit weekend zullen we ondere andere workshops en teambuilding activiteiten organiseren, werken aan onze nieuwe en lopende projecten van CATAPA, brainstormen en ervaringen uitwisselen. We zullen elkaar beter leren kennen bij een drankje en een hapje terwijl we genieten van de natuur die ons omringt.

Mensen die nieuw zijn bij CATAPA en geïnteresseerd zijn om meer betrokken te raken in de beweging, zijn ook van harte welkom!

Programma:

Het programma zal hier binnenkort bekend worden gemaakt. Als je jezelf op ‘aanwezig’ zet, ontvang je een notificatie wanneer het programma definitief is.

Locatie:
GEKKOO Verblijf Weert
Appeldijkstraat 36, 2880, Weert België

Prijs (inclusief overnachting en eten):
Standaard 40€ of gereduceerd (voor mensen zonder of met een lager inkomen) 25€
*Instructies voor betaling ontvang je na inschrijving.

Andere belangrijke informatie:

*We serveren veganistisch voedsel. Als je een allergie of intolerantie hebt, laat het ons weten in het inschrijvingsformulier.
*We willen dat dit evenement voor iedereen toegankelijk is. Mocht je financiële, taal- of andere belemmeringen ondervinden of vragen hebben over toegankelijkheid, stuur dan gerust een mailtje naar truike.geerts[at]catapa.be.
*In dit trainingstraject is er geen ruimte voor seksisme, racisme, trans- of LGBT-fobie en andere vormen van haat.
*De sessies vinden plaats in het Engels. Als dat een barrière is voor jou, neem dan gerust contact met ons op en dan kunnen we de tolkmogelijkheden bespreken.

Georganiseerd door Catapa